Negocjacje jako sztuka osiągania celu. Aspekt teoretyczny i praktyczny problemu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majczyna, Marek
dc.contributor.author Sabat, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-12-26T12:41:12Z
dc.date.available 2013-12-26T12:41:12Z
dc.date.issued 2013-07-04 10:01:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2693
dc.description.abstract Celem pracy jest próba przedstawienia, jak bardzo we współczesnych warunkach gospodarczych, w dobie globalizacji i prowadzenia rozmów między narodami umiejętności negocjacyjne są wyjątkowo przydatne. Rozdział pierwszy przybliża pojęcie negocjacji, genezę ich powstania, rozwój i ewaluację na przestrzeni lat oraz to, co jest ich istotą. Ponadto przedstawia wizerunek negocjatora, postawy, jakie przyjmuje, style którymi się kieruje. W rozdziale scharakteryzowane zostały cele, jakie przyświecają rozpoczęciu negocjacji oraz sposoby, w jaki się je przeprowadza. Ponadto wyróżnia czynniki, które ułatwiają negocjacje oraz te, które nie sprzyjają rozmowom negocjacyjnym. W rozdziale drugim wyodrębniono negocjacje klasyfikując je jako te, które podejmowane są w otoczeniu biznesu i poza nim. Przytoczona została definicja negocjacji biznesowych i poza biznesowych oraz ich klasyfikacje. Skoncentrowano się wokół etapów i faz dyskusji negocjacyjnych oraz przedstawiono style negocjacji biznesowych wraz z ich kluczowymi cechami. Opisano również możliwe do wykorzystania strategie negocjacyjne. W rozdziale wiele uwagi poświęcono negocjacjom z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Rozdział trzeci zawiera studium dwóch przypadków negocjacji – zakończonych sukcesem i porażką. W tym celu scharakteryzowano ogólnie przedmiot działalności spółki Metalurgia S.A., w której prowadzone były rozmowy negocjacyjne. Studium przypadków zawiera również ocenę przeprowadzonych negocjacji, wnioski i propozycje usprawnień. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject negocjacje pl
dc.subject strategie negocjacyjne pl
dc.subject teoria negocjacji pl
dc.subject style negocjacji pl
dc.subject studium przypadku pl
dc.title Negocjacje jako sztuka osiągania celu. Aspekt teoretyczny i praktyczny problemu pl
dc.title.alternative Negotiations as an art of achieving goal.Theoretical and practical aspect of the problem pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-13T11:35:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info