Ocena pracownika na podstawie Iglotex w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Kantor, Edyta
dc.date.accessioned 2013-12-26T12:42:09Z
dc.date.available 2013-12-26T12:42:09Z
dc.date.issued 2013-09-22 20:54:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2694
dc.description.abstract Ocena pracownika to kompleksowe narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi pozwalające na monitorowanie, kontrolowanie pracy, zgodnie z przyjętymi standardami osób zatrudnionych w organizacji. Celem niniejszej pracy jest analiza procesu oceny pracownika w Iglotex Tarnów. Na potrzebę badań został przygotowany kwestionariusz ankiety, który był źródłem niezbędnych informacji na temat funkcjonowania procesu. W firmie funkcjonuje punktowa metoda oceny pracownika, polegająca na przypisaniu określonym kryteriom oceny odpowiedniej ilości punktów obrazujący poziom osiągnięć i umiejętności pracownika. Na podstawie analizy dokumentów i odpowiedzi ankietowanych stwierdzono, że ocena okresowa odgrywa istotną rolę w zarządzaniu potencjałem intelektualnym w firmie Iglotex. Pomaga dopasować predyspozycje i zainteresowania pracowników do zadań i wymogów stanowiska pracy, przynosi konkretne korzyści podnosząc efektowność, jakość pracy, motywacje zatrudnionych, ułatwia rozwój zawodowy, a w konsekwencji wzrost poziomu zadowolenia z pracy. pl
dc.description.abstract Job evaluation is a comprehensive human resource management tool to monitor, control (as defined in the relevant standards) of employees in the organization. The purpose of this paper is to analyze the process of appraisal in Iglotex Tarnow. The need for research has been prepared questionnaire, which was a source of essential information on the functioning of the process. The company operates scoring method for evaluating the employee is to assign a specific evaluation criteria according to the number of points showing the level of achievement and skills of the employee. Based on the analysis of documents and responses of respondents stated; interim evaluation plays an important role in the management of intellectual potential in the company Iglotex. Helps match the abilities and interests of workers to tasks and job demands brings concrete benefits to increasing the effectiveness, quality of work, motivation of employees, facilitates professional development and, consequently, adhesion level of job satisfaction. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject ocena pracownika pl
dc.subject kryteria oceny pl
dc.subject pracownik pl
dc.subject przełożony pl
dc.subject human resource management pl
dc.subject rate the employee pl
dc.subject evaluation criteria pl
dc.subject employee pl
dc.subject superior pl
dc.title Ocena pracownika na podstawie Iglotex w Tarnowie pl
dc.title.alternative Job evaluation on the basis of Iglotex in Tarnow pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-04T13:09:37Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info