Charakterystyka systemu sprzedaży przedsiębiorstwa FAKRO

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Szołdrowska Urszula
dc.date.accessioned 2013-12-27T14:15:20Z
dc.date.available 2013-12-27T14:15:20Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2725
dc.description.abstract Rozwój dystrybucji zwiększa tempo pod wpływem zmian socjalnych i technicznych począwszy od drugiej wojny światowej, a w szczególności od roku 1960. Konsumenci, którzy byli początkowo skoncentrowani w wielkich miastach i na ich przedmieściach, są dziś rozproszeni, a producenci prześcigają się w wymyślaniu rozwiązań by dotrzeć do każdego z nich. Obecnie nie istnieją gotowe rozwiązania dotyczące wyboru drogi jaką musi pokonać produkt od producenta do konsumenta. Warunkiem osiągnięcia celów postawionych przed dystrybucją jest to, aby wytworzony produkt był doprowadzony do sklepu i zaoferowany konsumentowi zgodnie z jego potrzebami, a więc w odpowiedniej formie oraz we właściwym czasie i miejscu. Zanim ukształtowany i wytworzony zgodnie z wymaganiami finalnych odbiorców produkt dotrze do nich i zostanie im zaoferowany, przechodzi przez bardzo złożoną sieć powiązanych ze sobą ogniw pośredniczących. Ogniwa te, zależnie od swojej roli są zgrupowane w różnego rodzaju kombinacje i tworzą kanały dystrybucji. We współczesnej gospodarce, większość producentów nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio użytkownikom. Między nimi a finalnymi odbiorcami stoi wielu pośredników marketingowych, wykonujących różne funkcje i noszące różne nazwy. Decyzje co do wyboru kanału dystrybucji są decyzjami bardzo złożonymi, ponieważ każdy kanał warunkuje odmienny poziom sprzedaży i kosztów. Przedsiębiorstwo gdy dokona już wyboru kanału marketingowego, będzie najprawdopodobniej korzystało z niego przez dłuższy czas, a wybrany kanał będzie oddziaływał na pozostałe elementy marketingu -mix i ulegał ich wpływom. Producenci korzystają z pośredników, kiedy mogą oni wykonywać funkcje kanału bardziej efektywnie niż sami producenci. by dotrzeć do odbiorców, przedsiębiorstwo może zastosować różne struktury kanału. W niniejszej pracy zaprezentowano zagadnienia teoretyczne związane z dystrybucja towarów oraz szczegółowo zaprezentowano system dystrybucji firmy FAKRO. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject dystrybucja pl
dc.subject system sprzedaży pl
dc.subject kanały dystrybucji pl
dc.subject logistyka pl
dc.subject firma FAKRO pl
dc.subject logistyka marketingowa pl
dc.title Charakterystyka systemu sprzedaży przedsiębiorstwa FAKRO pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info