Polityka cen jako instrument kompozycji marketingowej w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie firm "OYA " i "SUŁKOWSKI" w latach 2001-2003

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiktor, Jan W.
dc.contributor.author Machał Tomasz
dc.date.accessioned 2013-12-27T19:22:45Z
dc.date.available 2013-12-27T19:22:45Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2746
dc.description.abstract Celem pracy jest zidentyfikowanie i ocena znaczenia polityki cen w kompozycji marketingowej firmy handlowej na przykładzie przedsiębiorstw handlowych branży meblowej. Ukazano problematykę dotyczącą istniejących orientacji rynkowych przedsiębiorstw, ich specyfikacji oraz elementów marketingu stosowanych w przedsiębiorstwach. Przedstawiono cenę jako instrument marketingu, jej istotę oraz wzajemne relacje z pozostałymi elementami mieszanki „mix”. Omówiono politykę cen w przedsiębiorstwie handlowym, przedstawiono cele i kierunki polityki cenowej, zasady i techniki ustalania cen, a także proces kształtowania cen w oparciu o koszty, popyt i konkurencję. Dokonano omówienia polityki rabatów jako formy różnicowania cen w przedsiębiorstwie handlowym. Dokonano analizy i oceny polityki cen w placówkach handlowych branży meblowej w okresie od 2001 r. do 2003 r. na podstawie firm „OYA” i „SUŁKOWSKI” z Nowego Sącza. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject kompozycja marketingowa pl
dc.subject koncepcja marketingowa pl
dc.subject różnicowanie cen pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject produkt pl
dc.subject promocja pl
dc.subject dystrybucja pl
dc.subject polityka cen pl
dc.title Polityka cen jako instrument kompozycji marketingowej w przedsiębiorstwie handlowym na przykładzie firm "OYA " i "SUŁKOWSKI" w latach 2001-2003 pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info