Gospodarka finansowa gminy na przykładzie Gminy Gromnik

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nalepka, Adam
dc.contributor.author Cieśla, Edyta
dc.date.accessioned 2013-12-28T12:23:46Z
dc.date.available 2013-12-28T12:23:46Z
dc.date.issued 2013-07-02 21:38:03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2769
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza struktury budżetu Gminy Gromnik w ciągu pięciu lat. W pracy podjęto próbę przedstawienia zmian struktury budżetu w latach 2008-2012. Czy realizacja budżetu gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała prawidłowo. Starano się odpowiedzieć na pytanie: Jak budżet gminy wpływał na realizację podstawowych zadań i zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy? Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano ogólną charakterystykę gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Zostały przedstawione organy gminy, ich kompetencje i zadania gminy. Rozdział drugi przedstawia gospodarkę finansową gminy jej kontrolę. Zawiera omówienie budżetu oraz procedurę jego tworzenia. Prezentuje również charakterystykę dochodów i wydatków gminy. Rozdział trzeci zawiera opis metodyki badania budżetu. Przedstawia charakterystykę materiałów, na podstawie których można wykonać analizę budżetu gminy. W rozdziale czwartym zaprezentowano ogólne informację o Gminie Gromnik, historię, położenie geograficzne, sytuację demograficzną, infrastrukturę społeczną i techniczną, gospodarkę w gminie oraz posiadany majątek. Wymieniono również jednostki pomocnicze oraz organizacyjne Gminy Gromnik. Ostatni piąty rozdział przedstawia analizę dochodów i wydatków Gminy Gromnik w latach 2008-2012. Dokonano oceny sytuacji finansowej oraz zaprezentowano kierunki doskonalenia w gminie. Struktura dochodów oraz wydatków, ich zmiana w czasie, determinują szybkość procesów inwestycyjnych oraz przeobrażeń społeczno-gospodarczych. Również świadczą o przyjętych priorytetach w rozwoju gminy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gmina pl
dc.subject gospodarka finansowa pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject dochody gminy pl
dc.subject analiza pl
dc.title Gospodarka finansowa gminy na przykładzie Gminy Gromnik pl
dc.title.alternative The financial economy management of the community on the example of Gromnik community pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-19T08:53:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info