Finansowanie inwestycji komunalnych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Polak Robert
dc.date.accessioned 2013-12-28T12:39:17Z
dc.date.available 2013-12-28T12:39:17Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2774
dc.description.abstract W ostatnich latach coraz częściej inwestycje są podstawowym czynnikiem kreującym rozwój gospodarczy. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce to stosunkowo nowy, lecz szybko rozwijający się obszar działalności na rynkach finansowych. Generalnym celem zamierzenia inwestycyjnego w ujęciu rzeczowym jest zapewnienie odprowadzenia wszystkich ścieków sanitarnych z terenów objętych projektem, oraz stworzenia możliwości lokalizowania nowych przedsiębiorstw. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej, problem poprawy stanu środowiska naturalnego stał się, obok reformowania gospodarki, jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zarówno doświadczenia zagraniczne, jak i bogate doświadczenia polskich samorządów potwierdzają słuszność tych opinii. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie funkcjonowania systemu finansowania inwestycji komunalnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem w tym zakresie realizacji budowy kanalizacji ujętej w projekcie pt. „Wzmocnienie potencjału gospodarczego turystycznego i ochrony środowiska poprzez poprawę czystości wód w widłach rzeki Jasiołki, Ropy i Wisłoki w rejonie Jasła”. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject gospodarka komunalna pl
dc.subject finanse w gospodarce komunalnej pl
dc.subject działalność inwestycyjna gminy pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject infrastruktura gminy pl
dc.subject gospodarka finansowa gminy pl
dc.subject gmina Jasło pl
dc.subject inwestycje komunalne pl
dc.title Finansowanie inwestycji komunalnych pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info