Pożądane umiejętności menedżera XXI wieku w oparciu o badania kadry zarządzania wyższego i średniego szczebla firm OPTIMUS S.A. i DEMART Sp. z o.o

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Pawłowska Teresa
dc.date.accessioned 2013-12-28T13:56:40Z
dc.date.available 2013-12-28T13:56:40Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2777
dc.description.abstract Globalizacja, postęp technologiczny i związany z nim łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji powoduje, że przedsiębiorstwa, aby realizować swoje cele muszą walczyć z coraz większą konkurencją. Również wymagania i potrzeby rynku ewoluują wraz z postępem technologicznym, który wpływa na każdą dziedzinę życia. Wymusza to na przedsiębiorstwach, aby szybciej się dostosowywały do zmieniającego się otoczenia oraz uwzględniały coraz więcej informacji z niego płynących. Doprowadziło to do powstania wielu nowych koncepcji zarządzania, które wymagają od menedżerów umiejętności na miarę XXI wieku. W czasach gdzie największą wartość dla przedsiębiorstwa stanowi wiedza i kwalifikacje jego pracowników, menedżerowie muszą wykazać się nowym spojrzeniem na sztukę kierowania oraz nowymi umiejętnościami, dzięki którym będą w stanie mobilizować energię i inteligencję podwładnych do realizowania celów przedsiębiorstwa. Zmieniające się konkurencyjne otoczenie wymaga od menedżerów szybkiego wprowadzania zmian oraz, co za tym idzie skuteczności w decydowaniu. Aby to decydowanie przebiegało we właściwym kierunku musi być poparte bieżącą analizą stanu otoczenia firmy w kontekście perspektywicznych celów przedsiębiorstwa. Pomimo coraz doskonalszych technik analizy zmian otoczenia i metod prognozowania każda decyzja podejmowana jest w coraz większej niepewności. Wszystkie te wyzwania narażają menedżera na ciągły stres. Aby współczesny menedżer był w stanie sprostać tym wymaganiom musi posiąść odpowiednie umiejętności, w innym wypadku zarządzana przez niego firma nie spełni oczekiwań organizacji XXI wieku. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kluczowych umiejętności menedżerskich, jakie stają się niezbędne we współczesnym prowadzeniu firmy oraz zbadanie czy menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami, w których realizowane są współczesne koncepcje zarządzania takie umiejętności prezentują. Celem badań jest również pokazanie czy istnieją różnice w umiejętnościach menedżerskich pomiędzy kadrą zarządzającą dwóch zgoła odmiennych firm z uwzględnieniem wyższego i średniego szczebla zarządzania. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject metody zarządzania pl
dc.subject menedżer pl
dc.subject style kierowania pl
dc.subject osobowość menedżera pl
dc.subject inteligencja emocjonalna pl
dc.subject umiejętności interpersonalne pl
dc.subject stres pl
dc.subject asertywność pl
dc.subject kierowanie pl
dc.title Pożądane umiejętności menedżera XXI wieku w oparciu o badania kadry zarządzania wyższego i średniego szczebla firm OPTIMUS S.A. i DEMART Sp. z o.o pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info