Terroryzm i antyterroryzm we współczesnym świecie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Górowska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-12-29T07:44:39Z
dc.date.available 2013-12-29T07:44:39Z
dc.date.issued 2013-02-14 21:07:40
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2811
dc.description.abstract W pracy przestawione zostanie zjawisko terroryzmu jako jednego z największych zagrożeń współczesnego świata (a może i największego) oraz charakterystyka działalności antyterrorystycznej. Bazę materiałową stanowi dostępna literatura dotycząca tematyki, artykuły naukowe oraz akty prawne. Wybór tematu jest nie tylko zgodny z kierunkiem studiów, ale także z zainteresowaniami. Strukturę pracy tworzą trzy rozdziały wraz ze wstępem i zakończeniem. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę współczesnego terroryzmu, dokonano tu przeglądu jego definicji, omówiono jego źródła oraz formy i rodzaje terrorystycznego zagrożenia. Rozdział drugi omawia terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Omówiono tu istotę i zakres pojęciowy bezpieczeństwa. Zostało tu przedstawione bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, a także terrorystyczne zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego. Omówiono tu również kwestie związane z zagrożeniem terroryzmem dla Polski. W rozdziale trzecim uwaga skupia się na działaniach antyterrorystycznych, Przedstawiono tu główne kierunki działalności antyterrorystycznej, kwestie związane z koordynacją działań antyterrorystycznych. Omówiono tu również działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe wobec zagrożeń terroryzmem. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject terroryzm pl
dc.subject bezpieczeństwo międzynarodowe pl
dc.subject współpraca antyterrorystyczna pl
dc.subject zwalczanie terroryzmu pl
dc.title Terroryzm i antyterroryzm we współczesnym świecie pl
dc.title.alternative Terrorism and antiterrorism in modern world pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-22T09:22:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info