Walory turystyczne jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego powiatu limanowskiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Kurzeja, Jadwiga
dc.date.accessioned 2013-12-30T10:31:15Z
dc.date.available 2013-12-30T10:31:15Z
dc.date.issued 2013-01-31 08:50:45
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2869
dc.description.abstract Celem mojej pracy jest ocena wpływu walorów turystycznych powiatu limanowskiego na rozwój ruchu turystycznego w tym regionie. Część pierwsza pracy zawiera teorię dotyczącą turystyki, walorów turystycznych i ruchu turystycznego, jak również przedstawia charakterystykę powiatu limanowskiego. W drugiej części pracy zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań na temat wpływu walorów na rozwój ruchu turystycznego oraz czy reklama w powiecie jest odpowiednia. Z przeprowadzonej analizy badań wynika, że w powiece limanowskim walory turystyczne mają duże znaczenie dla turystów, co zachęca ich do przyjazdu do powiatu, a jednocześnie powoduje rozwój ruchu turystycznego. Analizując wyniki badań zauważyłam również, że reklama naszego powiatu wypada bardzo słabo na tle innych regionów w Małopolsce. pl
dc.description.abstract The aim of my study is to evaluate the influence of the tourist values in Limanowa County on the development of tourist activity in this region. The first part of this thesis consists of a theory about tourism itself, tourist values and tourist activity, as well as a short characteristic of Limanowa County. In the second part, the results of my research on the impact of tourist values on the development of tourist activity were presented. I also gave the answer to the question of whether the advertising in the district is appropriate. The analysis of the research shows that the tourist values of Limanowa County are of high importance to tourists, encouraging their arrival to the region, and at the same time contributing to the development of tourism. Analysing the results of the research I noticed also that advertising policy in our district seems to be weak in comparison to other regions of Malopolska Province. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject walory turystyczne pl
dc.subject powiat limanowski pl
dc.subject ruch turystyczny pl
dc.subject turystyka pl
dc.subject atrakcje turystyczne pl
dc.subject tourist values pl
dc.subject Limanowa County pl
dc.subject tourist activity pl
dc.subject tourism pl
dc.subject place of interest pl
dc.subject advertising Limanowa Country pl
dc.subject reklama powiatu limanowskiego pl
dc.title Walory turystyczne jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego powiatu limanowskiego pl
dc.title.alternative Touristic values as a factor of tourism movement development of the Limanowa district pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-22T12:39:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info