Demograficzne uwarunkowania szkolnictwa – perspektywy rozwoju sieci szkół w gminie Grybów w latach 2013-2020

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Radzik, Anna
dc.date.accessioned 2013-12-30T10:34:15Z
dc.date.available 2013-12-30T10:34:15Z
dc.date.issued 2013-02-01 17:48:51
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2870
dc.description.abstract Edukacja jest bardzo ważnym pojęciem w życiu każdego człowieka. Polega głównie na wychowaniu, kształceniu i zdobywaniu wiedzy zarówno w szkole, jak również poza nią. Przyczynia się do rozwoju człowieka. W Polsce wyróżniamy szkoły publiczne oraz niepubliczne (prywatne), tj. szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, uzupełniające oraz szkoły wyższe. Niniejsze opracowanie ma na celu zbadanie, jak demografia wpłynie na placówki oświatowe w gminie Grybów i nauczycieli tam pracujących. Na podstawie uzyskanych danych otrzymano przewidywaną liczbę uczniów na najbliższe pięć lat. Pierwszy rozdział wyjaśnia pojęcie demografii oraz trendy demograficzne w wybranych latach zarówno w Polsce jak i Małopolsce oraz gminie Grybów. W drugim rozdziale został przedstawiony system oświaty w naszym kraju. W trzecim rozdziale postanowiłam przedstawić gminę Grybów, placówki oświatowe i ich finansowanie. Czwarty rozdział natomiast to przemiany demograficzne zachodzące w gminie i ich wpływ na oświatę w ciągu najbliższych lat. pl
dc.description.abstract Education is very important conception in everyone`s life It mainly includes upbringing, educating and gaining knowledge in school and outside it. It contributes to one’s evolution. In Poland there are state and private schools and they are primary schools, secondary schools, high schools, vocational schools and universities. This study examines how demography affects educational institutions in the district of Grybów and teachers working there. On the basis of the information gathered an estimated number of pupils within next five years have been given. Chapter one presents the concept of demography and demographic trends in some selected years in Poland, Małopolska and the district of Grybów. Chapter two presents the system of education in our country. Chapter three shows educational institutions and their finances in the district of Grybów. Chapter four treats on demographic changes in Grybów and their influence on education in next years. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject edukacja pl
dc.subject człowiek pl
dc.subject demografia pl
dc.subject oświata pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject subwencja pl
dc.subject gmina pl
dc.subject przedszkole pl
dc.subject szkoła podstawowa pl
dc.subject gimnazjum pl
dc.subject obowiązek szkolny pl
dc.subject education pl
dc.subject man pl
dc.subject demography pl
dc.subject local government pl
dc.subject subsidy pl
dc.subject district pl
dc.subject kindergarten pl
dc.subject primary school pl
dc.subject secondary school pl
dc.subject compulsory education pl
dc.title Demograficzne uwarunkowania szkolnictwa – perspektywy rozwoju sieci szkół w gminie Grybów w latach 2013-2020 pl
dc.title.alternative Demographic aspects of education – prospects for development of schools in Grybów Community 2013-2020 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-22T12:39:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info