Poczucie własnej wartości a style radzenia sobie ze stresem u młodzieży

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Irzyk, Maria
dc.date.accessioned 2013-12-30T11:21:39Z
dc.date.available 2013-12-30T11:21:39Z
dc.date.issued 2013-06-26 22:17:10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2878
dc.description.abstract Poczucie własnej wartości oraz sposoby radzenia ze stresem w istotny sposób wpływają na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka. Poczucie własnej wartości jest konstruktem osobowościowym, który pełni ważną rolę w kształtowaniu dojrzałej osobowości. Przedmiotem niniejszej pracy są powiązania pomiędzy poczuciem własnej wartości, a sposobami radzenia sobie ze stresem przez młodzież. Program badawczy został przeprowadzony przy użyciu następujących metod psychologicznych: Inwentarza Poczucia Własnej Wartości CSEI S. Coopersmitha, Kestionariusza COPE do pomiaru strategii radzenia sobie ze stresem Ch. Carvera oraz Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS N. S. Endlera i J. D. Parkera. W badaniu wzięło udział 125 osób (61 kobiet i 64 mężczyzn) w wieku od 16 do 17 lat. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiają wyciągnięcie następujących wniosków: młodzież o niskim poczuciu własnej wartości preferuje emocjonalne oraz unikowe sposoby radzenia sobie ze stresem, natomiast młodzież o wysokim poczuciu własnej wartości w radzeniu sobie ze stresem wybiera styl skoncentrowany na zadaniu. pl
dc.description.abstract Self-esteem and strategies for coping with stress have a significant impact on the psychosocial functioning of humans. Self-esteem is a personality construct that plays an important role in the formation of a mature personality. The object of this work is the link between self-esteem and ways of coping among young people. The research was conducted using the following psychological tests: Coopersmith Self-Esteem Inventory - CSEI by S. Coopersmith, the Coping Orientations to Problem Experienced scale (COPE) by Ch. Carver and Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) by N. S. Endler and J. D. Parker The study included 125 persons (61 women and 64 men) aged between 16 and 17 years. The results of this study provide the following conclusions: young people with a low self-esteem prefers an emotional strategies for coping with stress or tries to avoid it, while young people with high self-esteem focused on the task at hand while coping with stress. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject poczucie własnej wartości pl
dc.subject psychologia pl
dc.subject samoocena pl
dc.subject stres pl
dc.title Poczucie własnej wartości a style radzenia sobie ze stresem u młodzieży pl
dc.title.alternative Self-esteem and coping styles in youth pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-13T10:54:37Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info