Pomoc osobom niepełnosprawnym w Powiecie Nowosądeckim

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jarosiński, Marek
dc.contributor.author Rosiek, Aneta
dc.date.accessioned 2013-12-30T17:05:53Z
dc.date.available 2013-12-30T17:05:53Z
dc.date.issued 2013-08-29 19:09:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2900
dc.description.abstract Celem pracy jest zilustrowanie pomocy osobom niepełnosprawnym na przykładzie powiatu nowosądeckiego. Praca składa się z czterech części. Część pierwsza poświęcona jest teoretycznym aspektom pojęcia niepełnosprawności. Scharakteryzowane w tym miejscu zostają najistotniejsze teoretyczne elementy związane z tą problematyką, począwszy od terminu jak i rodzajów stwierdzenia niepełnosprawności. Drugi rozdział charakteryzuje przepisy prawne, akty konstytucji oraz treści ustaw dotyczących osób oraz form pomocy niepełnosprawnym. Kolejny rozdział, trzeci przedstawia rodzaj pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez stowarzyszenia i fundacje działające w powiecie nowosądeckim. Ostatni rozdział opisuje, jaki jest charakter udzielania pomocy oraz wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi w powiecie nowosądeckim. Z jakich funduszy są czerpane środki i w jakim stopniu zostają one wykorzystane przez samorząd, stowarzyszenia i fundacje. Praca opiera się na analizie obowiązujących przepisów prawnych oraz przeglądzie dostępnych źródeł. W części charakteryzującej stowarzyszenia i fundacje informację uzyskałam głównie ze źródeł internetowych. Ważne jest respektowanie praw człowieka, zwłaszcza słabszego. Państwa są zobowiązane do niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Dużą pomoc niosą fundację i stowarzyszenia, które działają również na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Dzięki nim, jak i pomocy ze strony Urzędu Miasta Nowego Sącza osoby niepełnosprawne mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do wiedzy, ulepszanie swoich umiejętności, zdobycie pracy zawodowej. Wszystko to pomaga radzić sobie w trudnym dla nich życiu codziennym. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject osoby niepełnosprawne pl
dc.subject prawo pl
dc.subject organizacje społeczne pl
dc.subject powiat pl
dc.subject niepełnosprawni pl
dc.title Pomoc osobom niepełnosprawnym w Powiecie Nowosądeckim pl
dc.title.alternative Aid for the disabled in Nowy Sacz County pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-06T17:10:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info