Sposoby ekspansji przedsiębiorstw na międzynarodowe rynki zbytu i związane z tym ryzyko walutowe. Studium przypadku firmy ZeltWelt

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Popardowski, Kamil
dc.date.accessioned 2014-01-02T06:54:48Z
dc.date.available 2014-01-02T06:54:48Z
dc.date.issued 2013-01-29 23:14:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3027
dc.description.abstract Temat niniejszej pracy to „ Sposoby ekspansji przedsiębiorstw na międzynarodowe rynki zbytu i związane z tym ryzyko walutowe. Case study na przykładzie firmy ZeltWelt”. Praca opisuje najważniejsze kwestie zagranicznej ekspansji firm zawarte w literaturze przedmiotu oraz przedstawia profil rodzinnej firmy ZeltWelt, jako przykład przedsiębiorstwa zaangażowanego w handel międzynarodowy. W badaniu wykorzystano dane wtórne, opierając się na literaturze polskiej oraz międzynarodowej, jak również na analizie artykułów z czasopism oraz portali branżowych zajmujących się tematyką biznesu międzynarodowego. W pracy wykorzystano również analizę studium przypadku by przedstawić realne scenariusze zarządzania ryzykiem walutowym w międzynarodowym przedsiębiorstwie. W pracy postawiono główną tezę, która brzmi: Zagraniczna ekspansja firmy ZeltWelt daje jej nowe możliwości zbytu, ale związana jest z ryzykiem walutowym, które jednak może być w skuteczny sposób zredukowane za pomocą hedgingu. W wyniku przeprowadzonego studium przypadków teza ta została zweryfikowana pozytywnie. Stwierdzono, iż wzrost przedsiębiorstwa poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu wiąże się z ryzykiem walutowym. Przedsiębiorstwa chcące działać na arenie międzynarodowej powinny umiejętnie zarządzać ryzykiem wymiany oraz w sposób efektywny przewidywać przyszłe wahania na rynku walutowym. Dodatkowo uznano, iż firmy powinny dywersyfikować użycie metod zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym. pl
dc.description.abstract The theme of this thesis is „ Global market entry modes and related currency risk. ZeltWelt case study” which describes the most important issued of foreign expansion management and present international entrepreneurship ZeltWelt. The research used secondary data based on analysis of books, journals, articles and web portals dealing with international trade management, and case study decomposition. The following main thesis was posed in the paper: ZeltWelt foreign expansion brings new demand possibilities but is related to currency risk which might be replaced by hedging. As a result of the research, the main thesis was verified positively by finding practical use of business principals. It was also noted that company growth related to international operations bear currency risk. The company which has an international aspiration should knowingly manage exchange exposure and rightly foresee future currency quotes. In addition, firm must diversify and hedge its currency risk. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject formy zagranicznej ekspansji pl
dc.subject globalizacja pl
dc.subject rynek walutowy pl
dc.subject ryzyko wymiany pl
dc.subject walutowe instrumenty pochodne pl
dc.subject market entry modes pl
dc.subject globalization pl
dc.subject currency market pl
dc.subject exchange exposure pl
dc.subject foreign currency derivatives pl
dc.title Sposoby ekspansji przedsiębiorstw na międzynarodowe rynki zbytu i związane z tym ryzyko walutowe. Studium przypadku firmy ZeltWelt pl
dc.title.alternative Global market entry modes and related currency risk. ZeltWelt case study pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-29T21:19:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info