Poczucie bezpieczeństwa a style działania u młodzieży maturalnej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Uchnast, Zenon
dc.contributor.author Franasowicz, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-01-02T07:49:24Z
dc.date.available 2014-01-02T07:49:24Z
dc.date.issued 2013-06-21 00:51:14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3037
dc.description.abstract Współcześnie coraz więcej badaczy porusza problemy psychologicznych uwarunkowań orientacji na współdziałanie bądź zabezpieczanie się. Maslow określał tę orientację jako orientację przez potrzeby braku i potrzeby rozwoju. W tym kontekście pojawia się pytanie: Czy poziom poczucia bezpieczeństwa wpływa na wybór stylu działania zorientowanego na współdziałanie, bądź zabezpieczanie się? W celach badawczych sformułowałam następujące hipotezy: (H1) Istnieje współzmienność pomiędzy poziomem poczucia bezpieczeństwa a stylami działania; (H2) Niski poziom poczucia bezpieczeństwa charakteryzuje osoby o stylu działania zorientowanym na zabezpieczanie się; (H3) Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa charakteryzuje osoby o stylu działania zorientowanym na współdziałanie. Badania przeprowadzone zostały na grupie 120 maturzystów (70 kobiet, 50 mężczyzn) w wieku 17-19 lat. W badaniach zastosowałam następujące metody: Kwestionariusz Poczucia Bezpieczeństwa i Prężności Osobowej (KPB-PO) Z. Uchnasta i Kwestionariusz Stylów Działania (KSD) Z. Uchnasta. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzone zostały dwie postawione przeze mnie hipotezy (H1 i H2). pl
dc.description.abstract Nowadays, a growing number of researches are interested in problems of psychological determinants orientation to cooperating or self-security. Maslow defined this orientation as the syndrom of deficiency needs (D-needs) or the sydrom of development needs (B-needs). In this context arises a question: Whether the level of security feeling has influence on the person acting styles oriented eather to synergic cooperation with others, eather to self-security? In my research I have tested the following hypotheses: (H1) There is a correlation between the level of security feeling and person acting style; (H2) Persons with low levels of security feeling are oriented to self-security; (H3) Persons with high levels of security feeling are oriented toward cooperating with others. The research has been conducted among a sample of 120 youths (70 females, 50 males) aged between 17 and 19. In the research I have used the following instruments: Security Feeling and Personal Resiliency Questionnaire (KPB-PO) of Z. Uchnast and Person Acting Style Questionnaire (KSD) of Z. Uchnast. The results have proved my first and second hypothesis. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject potrzeby człowieka pl
dc.subject psychologia pl
dc.subject osobowość człowieka pl
dc.subject rozwój pl
dc.title Poczucie bezpieczeństwa a style działania u młodzieży maturalnej pl
dc.title.alternative Security feeling and acting styles at youth pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T12:36:04Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info