Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki ZPH "Argo" Sp. z o.o. w Łańcucie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Żamojda, Wojciech
dc.date.accessioned 2014-01-02T09:06:16Z
dc.date.available 2014-01-02T09:06:16Z
dc.date.issued 2013-01-26 20:22:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3040
dc.description.abstract W niniejszej pracy dyplomowej podjęto się próby przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF oraz weryfikacji postawionej hipotezy, że prawidłowo przeprowadzona wycena, nie powinna różnić się co do uzyskanej wartości względem wyceny alternatywnej, o więcej niż 5%. Celem głównym pracy jest zatem sporządzenie wyceny metodą DCF zgodnie z metodologią opartą na literaturze przedmiotu oraz weryfikacja postawionej hipotezy o tożsamości wycen, poprzez sprawdzenie uzyskanej wartości i porównanie jej z wynikiem uzyskanym z wyceny metodą mnożnikową. Podmiotem, podlegającym wycenie jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Argo Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie. Przeprowadzenie wyceny zostało poprzedzone rozdziałami zawierającymi rozważania teoretyczne, których zadaniem było stworzenie kontekstu celowości i ewolucji poglądów dotyczących przeprowadzania wycen jak również standardów, według których należy wyceny sporządzać. Przedstawiono również klasyfikację metod wyceny, aby zobrazować ich różnorodność pod względem ich rodzajów, danych, które należy wykorzystać, aby konkretną wycenę sporządzić w sposób rzetelny. Wycenę spółki Argo dokonano zgodnie z posiadaną wiedzą teoretyczną oraz praktyczną. Uzyskane wyniki skłaniają do refleksji, czy zbudowano najbardziej prawdopodobny zbiór założeń, który przełożył się następnie na wyniki prognoz oraz ostatecznie na całą wycenę firmy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wartość przedsiębiorstwa pl
dc.subject wycena metodą DCF pl
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject wycena wartości przedsiębiorstwa pl
dc.subject metody wyceny przedsiębiorstwa pl
dc.title Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki ZPH "Argo" Sp. z o.o. w Łańcucie pl
dc.title.alternative Business Appraisal of ZPH Argo Sp. z o.o. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T08:43:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info