Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie kopalni surowców skalnych „KLĘCZANY” Sp. z o.o. w latach 2008 - 2011

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Kmiecik, Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-01-02T09:12:07Z
dc.date.available 2014-01-02T09:12:07Z
dc.date.issued 2013-01-26 11:43:47
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3041
dc.description.abstract Rola małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarki rynkowej jest znacząca. Perspektywy rozwojowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw uzależnione są od występujących czynników makroekonomicznych. Wybór sposobu finansowania majątku jest często dla zarządzającego przedsiębiorstwem olbrzymim problemem niosącym spore ryzyko. Wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku borykają się z problemem finansowania swojej działalności. Możliwości pozyskania kapitału dają przede wszystkim: forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, kondycja instytucji finansowych i finansów publicznych, stan gospodarki i przewidywane trendy rozwojowe w tym zakresie. Najpopularniejszy źródłem finansowania MSP jest kapitał własny. Jednak zauważyć należy rosnącą systematycznie rolę kapitału zewnętrznego jaki stanowią m.in. kredyty bankowe, leasingi, factoring. Celem niniejszej pracy jest ukazanie dostępnych i możliwych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. pl
dc.description.abstract The role of small and medium-sized enterprises to the market economy is significant. Prospects for development of small and medium-sized enterprises are dependent on macroeconomic factors involved. Selection of the method of financing the assets is often a huge problem management company carrying a lot of risk. All entities operating in the market are faced with the problem of financing its operations. Provide opportunities to raise capital first of all organizational and legal form of the company, the condition of financial institutions and public finance, the economy and projected development trends in this area. The most common source of financing for SMEs is equity. However, it should be noted steadily increasing role of foreign capital accounted for such bank loans, leasing and factoring. The aim of this work is to show the available and possible sources of financing for small and medium-sized enterprises. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject istota małych i średnich przedsiębiorstw pl
dc.subject bariery rozwoju sektora MSP pl
dc.subject finansowanie działalności gospodarczej pl
dc.subject kredyty pl
dc.subject leasing pl
dc.subject factoring pl
dc.subject dotacje pl
dc.subject being small and medium-sized enterprises pl
dc.subject barriers to SME development pl
dc.subject business financing pl
dc.subject credit pl
dc.subject leasing pl
dc.subject factoring pl
dc.subject grants pl
dc.title Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie kopalni surowców skalnych „KLĘCZANY” Sp. z o.o. w latach 2008 - 2011 pl
dc.title.alternative Sources of financing of small and medium-sized enterprises by kopalnia surowców skalnych „KLĘCZANY” Sp. z o.o. in the years 2008 - 2011 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T08:43:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info