Wpływ funduszy unijnych na zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Muszyna, na przykładzie inwestycji „Kompleksu Rekreacji Wodnej”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Małek, Gabriela
dc.date.accessioned 2014-01-02T09:40:04Z
dc.date.available 2014-01-02T09:40:04Z
dc.date.issued 2013-01-28 11:18:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3049
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest omówienie wpływu funduszy unijnych na podniesienie atrakcyjności turystycznej jednej z gmin w powiecie nowosądeckim na przykładzie inwestycji „Kompleksu Rekreacji Wodnej”. W pracy posłużono się metodą analizy danych zastanych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż poprawieniu atrakcyjności gminy Muszyna poprzez liczne projekty w tym „Kompleks Rekreacji Wodnej” towarzyszy znaczny wzrost ruchu turystycznego, poprawiła się konkurencyjność turystyczna uzdrowiska, wzbogaciła się oferta imprez sportowo – rekreacyjnych, zyskali również miejscowi przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Dzięki badaniom udało się również zweryfikować postawioną na wstępie pracy hipotezę. pl
dc.description.abstract This paper will closely examine the positive impact of European Union funds on tourism in Muszyna, a municipality in Poland Nowy Sącz County, focusing on the local “Water Recreation Resort” as an example of effective capital investment. This paper draws on research conducted using methods of data analysis. According to this research, the development of Muszyna as a tourist destination through numerous investment projects, such as the “Water Recreation Resort”, is accompanied by a significant increase in tourism, a rise in popularity of the spa, and a broadening of the range of sporting events tremendous growth which has not only benefited travelers, but also local businesses and residents. Research verifies the claim advanced out the outset of this paper. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza danych zastanych pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject turystyka pl
dc.subject gmina pl
dc.subject wsparcie pl
dc.subject projekt pl
dc.subject data analysis pl
dc.subject development pl
dc.subject tourism pl
dc.subject municipality pl
dc.subject support pl
dc.subject project pl
dc.title Wpływ funduszy unijnych na zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Muszyna, na przykładzie inwestycji „Kompleksu Rekreacji Wodnej” pl
dc.title.alternative The impact of European Union funds on the value of Muszyna commune as a tourist destination, focusing on a capital investment project “Water Recreation Resort” pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T08:48:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info