Fundusze Emerytalne oraz Indywidualne Konta Emerytalne - ich konstrukcja i wpływ na rynek finansowy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Lenard, Andrzej
dc.date.accessioned 2014-01-02T10:29:25Z
dc.date.available 2014-01-02T10:29:25Z
dc.date.issued 2013-01-17 10:55:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3062
dc.description.abstract W pracy zostały przedstawione oprócz Otwartych Funduszy Emerytalnych i Pracowniczych Programów Emerytalnych także Indywidualne Konta Emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość. Omówione zostały zmiany jakie nastąpiły po 1999 roku w związku ze zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych. Polegało to na przejściu z systemu repartycyjnego na system repartycyjno-kapitałowy. System ten tworzy konstrukcję trzy - filarową. Należą do nich: ZUS jako I filar, Otwarte Fundusze Emerytalne czyli II filar oraz III filar w postaci Indywidualnych Kont Emerytalnych, Pracowniczych Programów Emerytalnych czy innych form zabezpieczenia na starość. W pracy omówiono przyczyny wprowadzenia takiego systemu i jego roli na rynku finansowym i na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wskazano IKE jako dobrowolną formę oszczędzania ze wskazaniem instytucji finansowych, które je prowadzą. W dalszej części pracy opisano stopę zwrotu oraz wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych i ich związek z polskim rynkiem finansowym. pl
dc.description.abstract In the work there are presented the Open Pension Funds, the Occupational Pension as well as Individual Pension Accounts, as a form of collateral security in elder age. There are discussed changes that occurred after 1999 due to changes in the social security system. The changes consisted in the transition from the PAYG system to the PAYG- Capital system. This system creates a structure of three – pillars. These include Social Security as the first pillar, Open Pensions Funds, which is the second pillar and the third pillar in the form of Individual Retirement Accounts (IKE), Occupational Pensions (PPE) and other forms of security in elder age. The paper discusses the reasons for the introduction of such a system and its role in the financial market and on the Warsaw Stock Exchange. IKE is indicated as a voluntary form of saving with an indication of the financial institutions of pension funds and their relationship with the Polish financial market. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Otwarty Fundusz Emerytalny pl
dc.subject pracowniczy fundusz emerytalny pl
dc.subject Indywidualne Konto Emerytalne pl
dc.subject konstrukcja filarowa pl
dc.subject GPW pl
dc.subject open pension fund pl
dc.subject employee pension fund pl
dc.subject Individual Retirement Account pl
dc.subject pillar construction pl
dc.subject GPW (Warsaw Stock Exchange) pl
dc.title Fundusze Emerytalne oraz Indywidualne Konta Emerytalne - ich konstrukcja i wpływ na rynek finansowy pl
dc.title.alternative Pension Funds and Individual Pension Accounts - their structure and impact on the financial market pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T09:49:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info