Analiza rynku kart zbliżeniowych w Polsce w latach 2007-2012

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Batko, Bogdan
dc.contributor.author Potoniec, Andrzej
dc.date.accessioned 2014-01-02T10:55:32Z
dc.date.available 2014-01-02T10:55:32Z
dc.date.issued 2013-01-23 10:53:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3074
dc.description.abstract Głównym celem niniejszej pracy jest analiza rynku kart zbliżeniowych w Polsce w latach 2007 – 2012 jako rozwiązania konkurencyjnego dla gotówki, a także zbadanie poziomu bezpieczeństwa ich użytkowania. Przedstawiono charakterystykę kart płatniczych jako elektronicznych instrumentów płatniczych. Następnie zawężono problematykę, kierując uwagę na technologię płatności zbliżeniowych jako alternatywę dla płatności gotówkowych. Przeprowadzono analizę polskiego rynku kart bezstykowych oraz wśród 95 osób przeprowadzono ankietę dotyczącą funkcjonowania kart zbliżeniowych oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo przeprowadzono analizę SWOT płatności zbliżeniowych, przedstawiając ich mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że w bardzo szybkim tempie wzrasta liczba transakcji zbliżeniowych, co ma również wpływ na wzrost ich wartości. Tempo realizacji płatności bezstykowych przewyższa transakcje tradycyjną kartą płatniczą, a nawet gotówkę. Z przeprowadzonej ankiety nasuwają się wnioski, iż społeczność powoli przekonuje się do takiej formy płatności. Jednak niezbędne jest dalsze prowadzenie akcji promocyjnych mających na celu pogłębianie wiedzy na temat zasad korzystania z kart zbliżeniowych, a także ich bezpieczeństwa. pl
dc.description.abstract The objective of this project is the investigation of the proximity cards market in Poland in years 2007-2012 as a competitive solution to cash payments, as well as examining the security level of the use. The project has presented a characterization of the payment cards being an electronic means of payment. Next, the payment issues have been narrowed and the full attention has been pointed to the proximity payment technology, as an alternative to cash payments. A detailed data analysis aimed at the Polish proximity cards trade has been conducted. A survey referring to proximity cards efficacy and safety has been carried out amongst 95 people. Additionally, a SWOT analysis of proximity payment has been conducted, showing its advantages and disadvantages as well as its prospects and possible dangers. On the base of the investigation conducted, it can be stated that the amount of contactless payment transactions is rising rapidly what affects the increase of their value. As research data proves, the rate of contactless payment realizations has surpassed the amount of traditional means of payment such as card or cash payment. The main conclusion to be drawn from the poll conducted is that the society is getting convinced and accustomed to such a payment method. However, it is still necessary to lead further promotion campaigns aimed at broadening the public knowledge and consciousness of the proximity cards issue, the convenience of the use and security reasons. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject karta płatnicza pl
dc.subject karta zbliżeniowa pl
dc.subject transakcje bezstykowe pl
dc.subject systemy płatnicze pl
dc.subject bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych pl
dc.subject PayPass pl
dc.subject PayWave pl
dc.subject payment system pl
dc.subject safety of contactless payment/ contactless payment security pl
dc.subject proximity card pl
dc.subject contactless transactions pl
dc.subject wireless payment pl
dc.title Analiza rynku kart zbliżeniowych w Polsce w latach 2007-2012 pl
dc.title.alternative Investigation of the proximity cards market in Poland in years 2007-2012 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T09:49:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info