Organizacja Narodów Zjednoczonych jako gwarant bezpieczeństwa na świecie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Strzelec, Artur
dc.date.accessioned 2014-01-02T12:21:39Z
dc.date.available 2014-01-02T12:21:39Z
dc.date.issued 2013-01-16 00:31:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3095
dc.description.abstract Tekst niniejszej pracy traktuje o organizacjach międzynarodowych, a przede wszystkim o Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiono genezę tej instytucji, główne przyczyny dla których została powołana oraz podstawę prawną jej działania. W pracy omówiono podstawowe zagadnienia związane z ewolucją międzynarodowych sojuszy. Przeanalizowano sposób funkcjonowania najważniejszych instytucji wchodzących w skład Narodów Zjednoczonych. Została poruszona również tematyka tzw. organizacji wyspecjalizowanych ONZ, które realizują szereg zadań i misji podejmowanych przez całość organizacji. W pracy zostały przedstawione również misje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako najbardziej charakterystyczne zadania podejmowane przez organizację. Analizie zostały poddane najistotniejsze, z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego operacje pokojowe. Poruszono również kwestię uczestnictwa Polski w systemie Narodów Zjednoczonych oraz udziału polskiego przedstawicielstwa i armii w misjach pokojowych. Po przeprowadzonej analizie literatury przedmiotu i danych źródłowych, sformułowano wniosek, który określa ONZ jako uniwersalną organizację międzynarodową. Stwierdzono również, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ze względu na niską skuteczność swojego działania oraz krytykę społeczności międzynarodowej, wymaga gruntownej reformy. pl
dc.description.abstract The thesis deals with the issue of international organizations, mainly the United Nations. It present the background of the United Nations, the main reasons for its establishment and the legals basis for its activities. The thesis discusses the basic issues pertaining to the evolution if international alliances and analyses the activities of the key parts of the United Nations. It also discusses the specialized agencies of the United Nations, which undertake a number of tasks and missions on behalf of the UN as a whole. The thesis also presents the peacekeeping missions of the UN as its most distinctive endeavors and analyses the most crucial, as far as international security is concerned, peacekeeping operations. Poland's participation in the UN is also discussed, as is Polish participation in international missions. The analysis of publications and source data allowed for a conclusion indicating the UN as a universal international organization, which, however, due to its low efficiency and criticism from the international community, requires substantial reform. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject organizacje międzynarodowe pl
dc.subject Organizacja Narodów Zjednoczonych pl
dc.subject bezpieczeństwo międzynarodowe pl
dc.subject misje pokojowe pl
dc.subject analiza literatury pl
dc.title Organizacja Narodów Zjednoczonych jako gwarant bezpieczeństwa na świecie pl
dc.title.alternative The United Nations as a guarantor of security in the world pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T10:27:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info