Analiza organizacji pracy w magazynie na przykładzie hurtowni spożywczo-przemysłowej Wisła

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Korzeniewski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-01-02T12:33:26Z
dc.date.available 2014-01-02T12:33:26Z
dc.date.issued 2013-01-31 13:17:01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3097
dc.description.abstract Tematyka niniejszej pracy dotyczy gospodarki magazynowej prywatnej hurtowni spożywczo-przemysłowej. Obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania magazynu, urządzeń techniki magazynowej, roli człowieka w procesie magazynowania, a także poruszone zostały tematy bezpiecznej pracy na stanowisku magazyniera. Celem pracy było przeanalizowanie tych wszystkich czynników oraz znalezienie rozwiązań korygujących. Praca ta składa się z czterech rozdziałów, z których każdy traktuje o innych aspektach gospodarki magazynowej. Rozdział 1 poświęcony jest gospodarce magazynowej, w szerokim jej znaczeniu. Opisano w nim znaczenie magazynowania jako systemu logistycznego, zasady sterowania zapasami, nowoczesne metody kształtowania zapasów - w tym analiza ABC i Portfolio. Rozdział 2 również został poświęcony zagadnieniom bezpieczeństwa w magazynie. Poruszone zostały w nim takie zagadnienia, jak obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bhp, wymogi bhp dotyczące urządzeń techniki magazynowej, wymogi bhp w pomieszczeniach pracy i na stanowisku pracy. W rozdziale 3 scharakteryzowano przedsiębiorstwo będące przedmiotem badań. Rozdział 4 w całości poświęcony został analizie oraz ocenie poziomu bhp w badanym przedsiębiorstwie. Oceniono także z punktu widzenia bhp urządzenia techniki magazynowej, mając na uwadze zasady ergonomii. Oceniono obciążenia pracowników oraz podzielono na ocenę obciążenia fizycznego i ocenę obciążenie psychicznego. W niniejszej pracy korzystano z literatury przedmiotu, a także z samodzielnych badań, między innymi Fotografii Dnia Roboczego oraz List kontrolnych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gospodarka magazynowa pl
dc.subject magazynowanie pl
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject ryzyko zawodowe pl
dc.subject hurtownie pl
dc.title Analiza organizacji pracy w magazynie na przykładzie hurtowni spożywczo-przemysłowej Wisła pl
dc.title.alternative Analysis of a warehouse work organization. Case study of Wisla, a grocery-industrial wholesaler pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T10:28:02Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info