Analiza procesów wytwórczych przedsiębiorstwa WKS Grzybów na przykładzie budowy mostu w miejscowości Kamienica Dolna

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Gurba, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-02T14:36:19Z
dc.date.available 2014-01-02T14:36:19Z
dc.date.issued 2012-12-18 08:29:33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3113
dc.description.abstract Praca zawiera zagadnienia związane z pojęciem procesów, ich klasyfikacją, a także z wdrażaniem zarządzania procesami w przedsiębiorstwie. Na podstawie analizy zarządzania procesowego na przykładzie budowy mostu w miejscowości Kamienica Dolna przez WKS Grzybów scharakteryzowano procesy zachodzące na poszczególnych etapach wytwarzania wyrobu. Ukazano również przedsiębiorcom rolę zarządzania procesowego w działalności przedsiębiorstwa. W pracy ponadto zamieszczono liczne rysunki, które ułatwiają bliższe zrozumienie procesów oraz zarządzania procesami. pl
dc.description.abstract The work includes issues related to concepts of manufacturing processes, their classification and implementation of process management in company. The processes which take place at particular stages of production are characterized on the basis of process management analysis of the case study of building bridge construction in Kamienica Dolna. Besides, there is also indicated the role of process management in functioning of the company. The numerous illustrations enclosed in this work allow better understanding of the nature of presented processes and their management. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject proces pl
dc.subject zarządzanie procesami pl
dc.subject procesy podstawowe pl
dc.subject procesy pomocnicze pl
dc.subject mapa procesu pl
dc.subject analiza pl
dc.subject process pl
dc.subject process management pl
dc.subject basic processes pl
dc.subject auxiliary processes pl
dc.subject process map pl
dc.subject analysis pl
dc.title Analiza procesów wytwórczych przedsiębiorstwa WKS Grzybów na przykładzie budowy mostu w miejscowości Kamienica Dolna pl
dc.title.alternative The manufacturing procesess analysis of WKS Grzybów company based on the example of building bridge construction in Kamienica Dolna pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T13:43:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info