Ekonomiczne aspekty zagrożeń w systemie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie "BASCO 2"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Siembab, Krystian
dc.date.accessioned 2014-01-02T15:34:23Z
dc.date.available 2014-01-02T15:34:23Z
dc.date.issued 2012-12-19 17:15:57
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3126
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest omówienie tematyki wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także scharakteryzowanie przysługujących z tego tytułu pracownikom poszkodowanym świadczeń. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono zagrożenia występujące w środowisku pracy, ich identyfikację i oddziaływanie na zdrowie człowieka, a także przedstawiono wypadki przy pracy i choroby zawodowe jako zagrożenia w systemie bhp. Rozdział drugi stanowi szczegółową prezentację pojęcia wypadków przy pracy, omówienie rodzajów wypadków przy pracy, obowiązków zarówno pracownika jak i pracodawcy w razie zaistnienia takiego wypadku, a także procedury postępowania powypadkowego na przykładzie przedsiębiorstwa „BASCO 2„. Przedmiotem omawianym w trzecim rozdziale są choroby zawodowe, definicje z nimi związane, ocena narażenia zawodowego. Szczegółowo omówiono także procedurę rozpoznania choroby zawodowej, jej zgłoszenia, a także procedurę odwoławczą w przypadku gdy poszkodowany nie zgadza się z orzeczeniem lekarza. Natomiast w rozdziale czwartym dokonano prezentacji przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano zagrożenia występujące w tym przedsiębiorstwie, jak również omówiono rodzaje świadczeń, które pracownik otrzymać może z tytułu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej. W celu napisania pracy wykorzystano odpowiednią literaturę, dzięki której omówiono powyższe zagadnienia. Zdaniem autora problem wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest nadal aktualny. Pomimo podejmowania najróżniejszych działań i strategii mających na celu ograniczanie liczby ofiar, wciąż nie udaje się zmniejszyć liczby wypadków w naszym kraju. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezpieczeństwo w pracy pl
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject wypadek przy pracy pl
dc.subject choroby zawodowe pl
dc.title Ekonomiczne aspekty zagrożeń w systemie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie "BASCO 2" pl
dc.title.alternative Economic aspects of threats in occupational health and safety system in "BASCO 2" company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T13:07:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info