Ocena obciążenia organizmu na stanowisku Operatora Mieszarki w firmie produkującej żywność zwierzęcą

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Warchoł, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2014-01-03T06:46:20Z
dc.date.available 2014-01-03T06:46:20Z
dc.date.issued 2013-01-30 23:37:10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3143
dc.description.abstract Celem pracy jest ocena obciążenia organizmu na stanowisku roboczym Operatora Mieszarki w ciągu całej zmiany roboczej. Prezentowana praca jest również próbą przedstawienia ważnej roli jaką odgrywa znajomość i przestrzeganie przepisów z uwzględnieniem stosowania środków ochrony indywidualnej, w celu poprawienia bezpieczeństwa swojego i współpracowników. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich w sposób szczegółowy opisano pojęcia występujących obciążeń dla organizmu człowieka podczas pracy. W rozdziale drugim skupiono się na środowisku pracy i zagrożeniach z nim związanych, odnosząc się do ogólnych przepisów prawnych, zawartych między innymi w Kodeksie Pracy, czy Rozporządzeniach BHP. Trzeci rozdział przedstawia organizację stanowiska pracy w której ważnym elementem jest spełnienie obowiązków pracodawcy dotyczących pomieszczeń, jak również zapewnienie oceny zgodności maszyn z zasadniczymi wymogami. Czwarty rozdział to część opisowa, przedstawiająca elementy struktury organizacyjnej, zawierająca między innymi charakterystykę firmy, podstawowe procesy pracy należących do Operatora Mieszarki. Opis stanowiska zakończono indywidualną fotografią dnia roboczego, ze szczegółowym opisem czynności. Piąty rozdział w całości poświęcony został ocenie obciążenia organizmu dla pracy fizycznej oraz umysłowej. Przeprowadzone badania w formie obserwacji, jak również pomiary w oparciu o obowiązujące normy, dały obraz istniejącego obciążenia organizmu Operatora Mieszarki oraz uciążliwości panującymi warunkami. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject praca pl
dc.subject obciążenie pracą pl
dc.subject środowisko pracy pl
dc.subject stanowisko pracy pl
dc.subject organizacja stanowiska pracy pl
dc.title Ocena obciążenia organizmu na stanowisku Operatora Mieszarki w firmie produkującej żywność zwierzęcą pl
dc.title.alternative The assessment of workload concerning a Mixer Operator in a company producing animal food pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T13:07:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info