Funkcjonowanie spółki prawa handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Chełmiec

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Zwolińska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-03T07:42:05Z
dc.date.available 2014-01-03T07:42:05Z
dc.date.issued 2012-12-12 20:44:20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3165
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie harmonijnego współdziałania dwóch podmiotów: spółki prawa handlowego - KSS Klęczany i jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Chełmiec. Podczas pisania pracy wykorzystano metody badawcze takie jak : metodę historyczną i analizę instytucjonalno-prawną, a także literatury przedmiotu. Praca powstała na podstawie danych dostępnych w raportach, opracowaniach, literaturze dostępnej w bibliotekach oraz stron internetowych, które są częściej aktualizowane. Praca ta, składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony samej Gminie Chełmiec, jej strukturze, zadaniach i zakresie działania. Przedstawia on Gminę Chełmiec jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. W drugim rozdziale zostały opisane zasady i formy gospodarki komunalnej jednostki budżetowej, w celu przybliżenia realizacji zadań z zakresu gospodarki Komunalnej. Trzeci rozdział poświęcony został Spółce prawa handlowego jaką jest Kopalnia Surowców Skalnych w Klęczanach. W tymże rozdziale przedstawiono zakres działania oraz współpracę spółki z Gminą Chełmiec. W celu wzbogacenia pracy, zgromadzono liczne dane, które przedstawiono w sposób graficzny za pomocą tabel i wykresów. Widać więc na tym przykładzie, iż możliwe jest w pełni harmonijne współdziałanie dwóch podmiotów: spółki prawa handlowego i jednostki samorządu terytorialnego, z obustronnymi korzyściami. Wynika to ze zmiany stylu sprawowania władzy, z administrowania (które przez wiele lat cechowało władzę gminną) - na zarządzanie menedżerskie mieniem komunalnym, zasobami finansowymi oraz gminną administracją. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gmina pl
dc.subject zadania własne gminy pl
dc.subject zadania zlecone gminy pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject gospodarka komunalna pl
dc.subject działalność gospodarcza gminy pl
dc.title Funkcjonowanie spółki prawa handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Chełmiec pl
dc.title.alternative Functioning of a commercial partnership owned by local government entity on the example of the Chełmiec Community pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T14:51:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info