Intranet jako narzędzie komunikacji wewnętrznej w organizacji – na przykładzie Intranetu firmy FAKRO

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Batko, Bogdan
dc.contributor.author Polańska, Joanna
dc.date.accessioned 2014-01-03T08:02:37Z
dc.date.available 2014-01-03T08:02:37Z
dc.date.issued 2012-12-11 21:14:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3167
dc.description.abstract Każda organizacja, która chce osiągnąć sukces, musi zadbać o sprawnie działający system komunikacji wewnętrznej. Użycie odpowiednich narzędzi pozwoli firmie zapanować nad przepływem informacji, a to przełoży się na efektywność pracy i motywację pracowników. Podczas pisania pracy przeprowadzono badanie w firmie FAKRO, drugiej na świecie firmie, zajmującej się produkcją okien dachowych, które potwierdziło postawione hipotezy, że Intranet to główne narzędzie komunikacji wewnętrznej w organizacji i ma wpływ na efektywność pracy pracowników. Pierwszy rozdział pracy to omówienie istoty komunikacji wewnętrznej, znaczenia komunikowania się, a także narzędzi komunikacji wewnętrznej. Kolejny rozdział zawiera informacje Intranetu, jego definicje, podobieństwa do Internetu. Zaprezentowano poszczególne elementy Intranetu, przedstawiono także definicje Extranetu. Rozdział trzeci pokazuje korzyści z wprowadzenia Intranetu i Extranetu. Następny rozdział to informacje związane z bezpieczeństwem sieci intranetowej. Rozdział piąty to metodyczne zagadnienia pracy. Przedmiot i cel przeprowadzonych badań, postawione hipotezy oraz charakterystyka firmy FAKRO. Rozdział ten zawiera również omówienie wyników przeprowadzonego badania oraz przedstawienie Intranetu jako głównego narzędzia komunikacji wewnętrznej. pl
dc.description.abstract Any organization that wants to be successful, it must ensure a workable system of internal communication. Using the right tools allows the company to control the flow of information, and this will translate into efficiency and staff motivation. While writing a study conducted at FAKRO, the second in the world company involved in the manufacture of roof windows, which confirmed the hypotheses that the intranet is the main tool for internal communication within the organization and has an impact on the efficiency of the employees. The first chapter discusses the internal communication. The importance of communication, as well as internal communication tools. The next chapter describes the Intranet, its definitions, the similarities to the Internet. Presented each element Intranet, Extranet and definitions are presented. The third section shows the benefits of the Intranet and Extranet. The next section is information security intranet. The fifth chapter is methodological issues work. Object and purpose of the study, hypotheses and characteristics FAKRO. This chapter also contains a discussion of the results of the study and presentation the Intranet as the primary internal communications tool. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject komunikacja pl
dc.subject narzędzie pl
dc.subject intranet pl
dc.subject extranet pl
dc.subject efektywność pl
dc.subject communication pl
dc.subject tool pl
dc.subject intranet pl
dc.subject extranet pl
dc.subject efficiency pl
dc.title Intranet jako narzędzie komunikacji wewnętrznej w organizacji – na przykładzie Intranetu firmy FAKRO pl
dc.title.alternative The Intranet as a tool of the internal communication in the organization - the Intranet in FAKRO company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T17:49:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info