Uwarunkowania funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy X

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Woszczyna, Ewa
dc.date.accessioned 2014-01-03T09:13:09Z
dc.date.available 2014-01-03T09:13:09Z
dc.date.issued 2012-12-03 17:51:58
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3180
dc.description.abstract Zakres pracy obejmuje problematykę małych i średnich przedsiębiorstw w realiach polskich i europejskich, w sposób ogólny charakteryzuje te firmy w kontekście przedsiębiorczości, zasad i uwarunkowań ich funkcjonowania w warunkach wolnego rynku i obowiązującej ustawy gospodarczej. Przedstawia również przypadek konkretnej Firmy X, jako przykład małego przedsiębiorstwa działającego na rynku lokalnym. Celem pracy było ukazanie różnych aspektów przedsiębiorczości odnoszących się do MŚP w świetle literatury przedmiotu oraz przykładu (Firmy X) znajdującego odzwierciedlenie w praktyce życia gospodarczego. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólną charakterystykę przedsiębiorczości, wychodząc od definicji, następnie ujęto istotę przedsiębiorczości, sprecyzowano jej nazwę oraz wskazano kryteria podziału MŚP. Omówiono też rolę MŚP w gospodarce. W rozdziale drugim dokonano przeglądu form prawnych stosowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozdział trzeci skupia się na charakterystyce otoczenia małego i średniego przedsiębiorstwa. Rozdział czwarty to studium przypadku Firmy X, zaliczanej do kategorii MŚP. Prezentacja obejmuje informacje dotyczącą historii i działania firmy. Przedstawiona Firma X i jej działanie na przestrzeni lat jest typowym przykładem działania małego przedsiębiorstwa, łącznie z jego problemami i próbą ich rozwiązywania. Opis wybranego przedsiębiorstwa poprzedzała analiza wskazanych dokumentów oraz rozmowa z jego właścicielką. Podczas pisania pracy korzystano z literatury przedmiotu, z pozycji mających charakter poradników dotyczących prowadzenia małej przedsiębiorczości oraz z czasopism fachowych. Wykorzystano także wybrane fragmenty aktów prawnych dotyczących MŚP w Polsce oraz specjalistyczne strony internetowe, w tym strony instytucji rządowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorczość pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject prawo pl
dc.subject otoczenie przedsiębiorstwa pl
dc.subject studium przypadku pl
dc.title Uwarunkowania funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy X pl
dc.title.alternative Conditions of operation of a small business for example the company X pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-03T08:48:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info