Rola i znaczenie negocjacji w funkcjonowaniu współczesnej firmy na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego Drew Trans - Tadeusz Sacha – Jurków

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Sułkowski, Szymon
dc.date.accessioned 2014-01-03T09:57:45Z
dc.date.available 2014-01-03T09:57:45Z
dc.date.issued 2012-11-30 23:55:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3189
dc.description.abstract W pracy "Rola i znaczenie negocjacji na przykładzie firmy transportowej Drew Trans" omówiono zagadnienie negocjacji w funkcjonowaniu współczesnej firmy w oparciu o materiały dostępne w firmie, a także literaturę. Celem pracy było przedstawienie w usystematyzowany sposób pojęcia negocjacji oraz taktyk i technik, a następnie analiza tego procesu na przykładzie firmy. Wykorzystano materiały źródłowe firmy i pozycje bibliograficzne w ilości 20 sztuk. Badania wykonano w oparciu o testy przeprowadzone z właścicielem firmy, który jest tu głównym negocjatorem. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza się, że firma osiąga wysoką efektywność w negocjacjach. Osiąga się to poprzez dostosowanie jej stylu do bieżącej sytuacji, odpowiedni wpływ na równowagę sił, poprzez właściwe wykorzystanie komunikacji w trakcie negocjacji. pl
dc.description.abstract In “Negotiations based on Drew Trans transport company” bachelor’s thesis discussed the issue of negotiations in modern company based on materials available and literature. The purpose of the thesis was the introduction in systematized way the issue of negotiations and tactic as well as technique and subsequently the analysis of this process based on company example. There were used 20 pieces of company reference books and reference titles. The research was done based on tests conducted with the company owner who was the main negotiator. The analyses show that the company has high effectiveness of negotiations. It has been achieved through the adjustment of the company style to current situation, proper influence on the force of the balance through the adequate usage of the communication during negotiations. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject negocjacje pl
dc.subject negocjator pl
dc.subject komunikacja pl
dc.subject etyka pl
dc.subject kontrakt pl
dc.subject rynek usług pl
dc.subject trudny partner pl
dc.subject konflikt pl
dc.subject porozumienie pl
dc.subject negotiation pl
dc.subject negotiator pl
dc.subject communications pl
dc.subject ethics pl
dc.subject contract pl
dc.subject market of services pl
dc.subject difficult partner pl
dc.subject conflict pl
dc.subject agreement pl
dc.title Rola i znaczenie negocjacji w funkcjonowaniu współczesnej firmy na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego Drew Trans - Tadeusz Sacha – Jurków pl
dc.title.alternative The role and importance of negotiations in modern companies on the example of the Drew Trans-Tadeusz Sacha-Jurków Transport Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-03T09:33:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info