Analiza i ocena oferty produktowej ubezpieczeń, jako metody zarządzania ryzykiem w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie TUiR WARTA S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogozińska - Mitrut, Joanna
dc.contributor.author Mróz, Zuzanna
dc.date.accessioned 2014-01-03T10:01:25Z
dc.date.available 2014-01-03T10:01:25Z
dc.date.issued 2012-12-01 16:39:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3190
dc.description.abstract Głównym celem pracy było przedstawienie oferty ubezpieczeń gospodarczych TUiR WARTA S.A. dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz analiza tej oferty na tle konkurencji. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń, czyli istota ubezpieczeń, ich funkcje, zasady ubezpieczeń gospodarczych oraz ich klasyfikacja według przyjętych kryteriów. W rozdziale drugim przedstawiono istotę ryzyka, jakie pojawia się w działalności gospodarczej oraz jego klasyfikację. W tymże rozdziale poruszono także kwestię zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – jego etapy i fazy. Natomiast rozdział trzeci dotyczy roli ubezpieczeń w działalności gospodarczej. Na wstępie dokonano identyfikacji źródeł i obszarów zagrożeń w małych i średnich przedsiębiorstwach, następnie przedstawiono najczęstsze ryzyka, na jakie są narażone przedsiębiorstwa, a na koniec ujawniono specyfikę ubezpieczeń, jako metody zarządzania ryzykiem w firmie. Rozdział czwarty to charakterystyka TUiR WARTA S.A. oraz analizy oferty ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw pod względem przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Ostatnia część tego rozdziału przedstawia ocenę oferty ubezpieczeń gospodarczych na tle konkurencji, biorąc pod uwagę takie kryteria jak wysokość składki ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności oraz okres likwidacji szkód. pl
dc.description.abstract The main goal of this master's thesis was to present the economic insurances offer of TuiR WARTA S.A. for small and medium business, and an analysis of this offer in light of other insurers' offers. This master's thesis is composed of four chapters. First chapter presents basic concepts of insurance: what is an insurance, what are its functions, rules and classification criteria. Chapter two describes economic risks and their classification. This chapter also mentions a risk management in a company, i.e. the stages of this process. Third chapter is about significance of insurances in a business. First part of the chapter identifies potential sources of danger in small and medium business; next one presents the most common risks; the last part describes insurances as a method of risk management in a company. Fourth chapter is a characteristic of TuiR WARTA S.A. and an analysis of their offer of insurances for small and medium business on the subject and range of insurance protection. Last part of chapter four contains the rating of business insurance offer in comparison to other insurance companies, given the amount of insurance premium, exclusion of liability and term for claims adjustment. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ubezpieczenia pl
dc.subject ubezpieczenia społeczne pl
dc.subject ubezpieczenia gospodarcze pl
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject ryzyko pl
dc.subject ubezpieczenia przedsiębiorstw pl
dc.subject zarządzanie ryzykiem pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.title Analiza i ocena oferty produktowej ubezpieczeń, jako metody zarządzania ryzykiem w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie TUiR WARTA S.A. pl
dc.title.alternative Analysis and evaluation of tenders insurance product as a method of risk management in small and medium bussiness enterprises are example TUiR WARTA S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-03T09:33:02Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info