Ocena atrakcyjności otoczenia konkurencyjnego i pozycji konkurencyjnej na przykładzie hoteli czterogwiazdkowych w Krynicy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Marta
dc.contributor.author Majerska, Ewa
dc.date.accessioned 2014-01-03T10:49:18Z
dc.date.available 2014-01-03T10:49:18Z
dc.date.issued 2012-12-03 21:28:57
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3198
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie istoty i metod oceny atrakcyjności otoczenia konkurencyjnego i pozycji konkurencyjnej oraz ocena atrakcyjności branży hoteli 4* w Krynicy i pozycji konkurencyjnej uczestników tej branży. Oceny atrakcyjności sektora dokonano na podstawie analizy 5 sił Portera i analizy punktowej, zaś oceny pozycji konkurencyjnej dokonano na podstawie opracowanej mapy grup strategicznych, analizy profili konkurencyjnych oraz analizy grzebieniowej. W otoczeniu konkurencyjnym hoteli 4* zauważyć można dominację szans nad zagrożeniami. Wyniki analizy 5 sił Portera i punktowej oceny atrakcyjności sektora wskazują ponadto, iż jest to branża umiarkowanie atrakcyjna. Hotele 4* nie stanowią grupy strategicznej, tylko odmiennie konkurują w ramach swej branży, w której można wyróżnić trzy grupy strategiczne. Hotele różnią się pozycją konkurencyjną. Część empiryczna pracy powstała w oparciu o dane wtórne oraz na podstawie danych pierwotnych z obserwacji uczestniczącej, gdyż autorka badania jest pracownikiem branży hotelarskiej w Krynicy. pl
dc.description.abstract The aim of the thesis was to present the essence and methods of the evaluation of attractiveness of the competitive environment and of the competitive position, as well as to evaluate the attractiveness of the industry of 4* hotels in Krynica and of the competitive position of the individual companies that belong to it. The industry attractiveness was evaluated based on the methods of 5 Forces Framework of M. Porter and by the Quantitative Evaluation of Industry Attractiveness, while the competitive position was evaluated based on the methods of Strategic Group Map, of Competitive Profile and Competitive Tools Analysis. The competitive environment of the industry of 4* hotels is characterized by the dominance of opportunities over threats. The results of the 5 Forces Framework and of the Quantitative Analysis of Industry Attractiveness point to moderate attractiveness of this industry. The 4* hotels do not form one strategic group but differently compete within their industry, forming three strategic groups. The hotels differ by competitive positions. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject otoczenie konkurencyjne pl
dc.subject pozycja konkurencyjna pl
dc.subject branża hotelarska pl
dc.subject competitive environment pl
dc.subject competitive position pl
dc.subject hotel industry pl
dc.title Ocena atrakcyjności otoczenia konkurencyjnego i pozycji konkurencyjnej na przykładzie hoteli czterogwiazdkowych w Krynicy pl
dc.title.alternative Evaluation of competitive environment attractiveness and of competitive position based on the four-star hotels in Krynica pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-03T09:10:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info