Szkolenie jako narzędzie rozwoju personelu na przykładzie przedsiębiorstwa Model Opakowania Sp. z o.o

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Borsuk Barbara
dc.date.accessioned 2014-01-03T10:54:34Z
dc.date.available 2014-01-03T10:54:34Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3200
dc.description.abstract Szkolenie ma za zadanie rozwijać i doskonalić umiejętności pracowników, aby byli w stanie zaspokoić teraźniejsze i przyszłe potrzeby personalne danej organizacji. Szkolenie powinno stanowić ciąg planowanych, systematycznych i kontrolowanych działań, skierowanych na rozwój oraz poszerzanie określonych elementów potencjału pracy, a także zwiększenie predyspozycji pracowników do radzenia sobie z zachodzącymi zmianami i stale zmieniającymi się wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami. Szkolenie oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie w celu umożliwienia zdobycia lepszych efektów i pełniejszego wykorzystania zdolności pracowników w danej dziedzinie. Niniejsza praca ma na celu wykazanie rosnącego znaczenia szkoleń i właściwego ich zorganizowania, a także zbadanie prawdziwości założonej przez autorkę hipotezy, że szkolenie pracowników jest istotnym czynnikiem inwestowania w kapitał ludzki, będący kluczowym czynnikiem konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject rozwój personelu pl
dc.subject szkolenia pl
dc.subject kapitał ludzki pl
dc.title Szkolenie jako narzędzie rozwoju personelu na przykładzie przedsiębiorstwa Model Opakowania Sp. z o.o pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info