Strategia rozwoju jako jeden z instrumentów planowania i modelowania polityki rozwoju regionalnego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Dudek Halina
dc.date.accessioned 2014-01-03T20:40:26Z
dc.date.available 2014-01-03T20:40:26Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3265
dc.description.abstract Polityka rozwoju regionalnego jest bardzo ważną sferą działalności każdego państwa. Reforma terytorialnej organizacji kraju przyczyniła się do wprowadzenia nowoczesnej polityki rozwoju regionalnego. Głównym elementem struktury polityki regionalnej państwa powinna być polityka prowadzona przez samorządy województw. Z kolei rządowa polityka regionalna powinna być pomocnicza względem polityki rozwoju regionalnego województw. Procesy rozwoju regionalnego uzależnione są również od organizacji promujących rozwój regionalny i lokalny. Szanse rozwojowe regionów zwiększają się, jeżeli prowadzą one aktywną politykę rozwoju regionalnego. Celem pracy jest prezentacja istoty i specyfiki polityki rozwoju regionalnego, wraz z analizą wybranych aspektów planistycznych polityki regionalnej oraz zagadnień związanych z polską polityką rozwoju regionalnego. W pracy zaprezentowano także przykład strategii rozwoju Powiatu Dąbrowy Tarnowskiej, jako ważnego instrumentu zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym. Hipoteza badawcza zakłada, iż problematyka planowania i tworzenia strategii rozwoju regionalnego to niezwykle skomplikowany element polityki gospodarczej i społecznej każdego kraju. Ponadto, aby planowanie rozwoju regionalnego przynosiło właściwe efekty konieczne jest tworzenie spójnych programów rozwoju (zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym), tworzących kompleksową całość oraz uwzględniających politykę gospodarczą państwa w skali makroekonomicznej. Jednocześnie liczne strategie rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego bardzo często są niespójne zarówno z celami rozwoju regionalnego poszczególnych województw, jak i narodowymi planami rozwoju regionalnego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject polityka rozwoju regionalnego pl
dc.subject programowanie rozwoju regionalnego pl
dc.subject rozwój regionalny pl
dc.subject województwo małopolskie pl
dc.subject regulacje prawne pl
dc.subject Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego pl
dc.subject kontrakty regionalne pl
dc.subject strategia rozwoju regionu pl
dc.subject strategia rozwoju Powiatu Dąbrowa Tarnowska pl
dc.title Strategia rozwoju jako jeden z instrumentów planowania i modelowania polityki rozwoju regionalnego pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info