Organizacja, funkcjonowanie i rozwój jednostki lokalnej. Na przykładzie gminy Podegrodzie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kołomycew, Anna
dc.contributor.author Iwańska, Ewa
dc.date.accessioned 2014-01-04T09:09:04Z
dc.date.available 2014-01-04T09:09:04Z
dc.date.issued 2012-11-24 10:01:10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3275
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest ukazanie zagadnień dotyczących organizacji, funkcjonowania i rozwoju gminy wiejskiej Podegrodzie (powiat nowosądecki, województwo małopolskie). Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy podstawowych zagadnień związanych z samorządem terytorialnym i stanowi podstawę do zrozumienia istoty zagadnienia, czyli organizacji, funkcjonowania i rozwoju jednostki lokalnej na przykładzie gminy Podegrodzie. W rozdziale drugim dokonano charakterystyki gminy Podegrodzie, uwzględniając jej położenie geograficzne oraz uwarunkowania historyczne. W dalszej części zaprezentowano wybrane problemy rozwoju społecznego i gospodarczego gminy Podegrodzie. Rozdział trzeci dotyczy organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy Podegrodzie. W ostatnim podrozdziale dokonano charakterystyki polityki informacyjnej Urzędu Gminy Podegrodzie. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu. Ważną częścią literatury były akty prawne, a w tym Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawy, rozporządzenia, instrukcje i regulaminy. Część źródeł stanowią niektóre czasopisma oraz informacje pochodzące z zasobów Internetu, a szczególnie ze strony Urzędu Gminy Podegrodzie. Przeprowadzona analiza dotycząca organizacji, funkcjonowania i rozwoju Gminy Podegrodzie pozwala na wyprowadzenie kilku wniosków końcowych, które ogniskują się wokół ogólnopolskiego problemu bezrobocia, które w gminie kształtuje się wokół średniej ogólnopolskiej (ok. 11%) oraz wokół problematyki dotyczącej inwestycji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject jednostka lokalna pl
dc.title Organizacja, funkcjonowanie i rozwój jednostki lokalnej. Na przykładzie gminy Podegrodzie pl
dc.title.alternative The organization, functioning and development of the local unit. The example of Podegrodzie municipality pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-03T13:49:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info