Rola analizy wrażliwości w wycenie przedsiębiorstw metodą dochodową na przykładzie wyceny firmy Home Depot

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Patena, Wiktor
dc.contributor.author Żak, Paweł
dc.date.accessioned 2013-07-10T11:47:54Z
dc.date.available 2013-07-10T11:47:54Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2011. - S. 613-627 - (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 639) (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 37) pl
dc.identifier.issn 1640-6818
dc.identifier.issn 1733-2842
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/332
dc.description.abstract Wycena przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych do wierzycieli i kapitału własnego stanowi jedną z najpopularniejszych metod wyceny. W czasach, gdy zaawansowane techniki obliczeniowe mogą być wykonane za pomocą komputera osobistego, problemem wyceny metodą dochodową nie jest brak odpowiednich modeli wyceny, lecz narastająca potrzeba faktycznego zrozumienie mechanizmów szacowania wartości przedsiębiorstwa. W artykule opisano budowę względnie złożonego modelu wyceny przedsiębiorstwa opierającego swój model biznesowy na klasycznym modelu sprzedażowym, który następnie zostaje poddany analizie wrażliwości. Analiza modelu identyfikuje wpływ poszczególnych zmiennych na szacowaną wartość przedsiębiorstwa, ujawniając tym samym, które z spośród dwudziestu ośmiu zmiennych można uznać za krytyczne dla modelu wyceny. Kwantytatywnej analizie wrażliwości towarzyszy również jakościowa analiza zmiennych oceniająca jakość argumentacji poczynionych założeń. Przeprowadzenie takiej analizy pozwala dokonać obiektywizacji modelu poprzez monitorowanie założeń oraz ich wpływu na wartość wyceny, a także znacznie zmniejsza zagrożenie manipulacji ze strony analityka. Udowodniono tym samym, iż analiza wrażliwości odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wyceny i powinna zostać uznana za standardowy element każdej wyceny metodą dochodową. pl
dc.description.abstract Business valuation through Free Cash Flow to Firm is recognized as one of the most popular valuation approaches. Considering that nowadays even advanced valuation calculations can be performed by the personal computers, the issue that arises within the business valuation community is not the lack of the proper valuation models, but their complexity and the lack of transparency. The article describes the structure of the relatively complex Free Cash Flow to Firm valuation model applied to the classical large scale retailing company. The valuation model is consequently subjected to the sensitivity analysis, which is able to quantify the impact of every single assumption made on the final company value. The analysis points out the set of critical assumptions, which have the major impact on the calculated company’s value. Apart from quantifying the impact of the assumptions, the analysis runs qualitative checks on the assumptions assessing the robustness of the arguments standing behind the critical factors for valuation. Consequently, the sensitivity analysis improves the objectivity of the 11 model and mitigates the exposure for the possible results manipulation. The sensitivity analysis reveals its critical role in the valuation process and proves that it should be considered as the standard step in every Discounted Cash Flow valuation. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.subject wycena przedsiębiorstwa pl
dc.title Rola analizy wrażliwości w wycenie przedsiębiorstw metodą dochodową na przykładzie wyceny firmy Home Depot pl
dc.title.alternative The Role of Sensitivity Analysis in DCF Valuation pl
dc.type article pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info