Projekt „Rowerem w Beskid Sądecki” jako propozycja produktu turystycznego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Ruśkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-05T15:01:51Z
dc.date.available 2014-01-05T15:01:51Z
dc.date.issued 2012-11-28 14:34:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3349
dc.description.abstract Tematem pracy jest projekt „Rowerem w Beskid Sądecki”, jako propozycja produktu turystycznego. W celu omówienia tematu pracy przedstawiono podstawy teoretyczne z zakresu produktu i szlaku turystycznego, kolarstwa górskiego oraz dyrektyw unijnych. Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie i opracowanie górskich szlaków rowerowych na terenie Beskidu Sądeckiego. Projekt „Rowerem w Beskid Sądecki”, jako propozycja produktu turystycznego ma za zadanie przedstawienie Beskidu Sądeckiego, jako regionu przyjaznego dla segmentu turystów uprawiających górską turystykę rowerową. Taki projekt jeszcze nie istnieje, jest to propozycja innowacyjna. Zawarte w projekcie częściowe propozycje na temat dystrybucji, promocji i finansowania realizacji projektu mają charakter wyłącznie ogólny i nie stanowią głównego tematu niniejszej pracy. Metody badawcze użyte przy pisaniu tej pracy to przede wszystkim obserwacje własne, zdobyte doświadczenie podczas uprawiania kolarstwa górskiego, analiza internetowych portali branżowych oraz specjalistycznej prasy o tematyce mountain bike, wywiad i informacje otrzymane od pracowników specjalistycznego sklepu rowerowego „Bikershop” w Nowym Sączu. W pracy zbadano jeszcze możliwości sfinansowania projektu przez Fundusze Unijne i poza unijne, wynikające z wejścia Polski do Unii. pl
dc.description.abstract The theme of the thesis is, the project-“Bicycling in the Beskid Sadecki” as a proposal of a tourist product. To discuss the topic paper presents the theoretical basis of the product range and hiking trail, mountain biking end EU directives. The aim of the thesis is to design and develop mountain bike trails in the Beskid Sadecki. The project “Bicycling in Beskid Sadecki” as a tourist product offer is designed to present Beskid Sadecki, as a friendly region for tourist groups which are interested in mountain biking. This project does not exist. It is the innovative proposal. The draft proposals on distribution, promotion and funding of the project are of a general nature only and do not constitute the main subject of this paper. The research methods used in this study are mainly the author’s own observations, experience in mountain biking, analysis of the web portals and specialist press on mountain biking, interviews and information received from the staff of specialist bike shop "Bikershop" in Nowy Sacz. The study has examined the possibility of financing the project and the non-EU European Union funds, arising from the Polish entry into the European Union. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject produkt turystyczny pl
dc.subject szlak turystyczny pl
dc.subject kolarstwo górskie pl
dc.subject Beskid Sądecki pl
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject tourist product pl
dc.subject hiking trail pl
dc.subject mountain biking pl
dc.subject European Union funds pl
dc.title Projekt „Rowerem w Beskid Sądecki” jako propozycja produktu turystycznego pl
dc.title.alternative The project "Bicycling in the Beskid Sadecki" as a proposal of a tourist product pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-03T11:57:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info