Formy przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Klimczak, Wioletta
dc.date.accessioned 2014-01-06T14:18:29Z
dc.date.available 2014-01-06T14:18:29Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3402
dc.description.abstract Praca ma na celu analizę form przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu. Ukazano istotę pojęcia bezrobocia oraz przyczyny jego występowania. Zaprezentowano rodzaje bezrobocia, dokonano ich identyfikacji oraz przedstawiono skutki bezrobocia. Dokonano charakterystyki polityki przeciwdziałania bezrobociu. Z uwagi na znaczenie i rolę aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń zawodowych, pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy oraz prac interwencyjnych i robót publicznych. Przedstawiono pasywną formę przeciwdziałania temu zjawisku jaką są zasiłki dla bezrobotnych oraz wspomniano o niekonwencjonalnych metodach ograniczania bezrobocia. Przedstawiono Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu, dokonano charakterystyki technik przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół wykorzystywanych przez PUP oraz dokonano opisu skuteczności form zwalczania bezrobocia. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject absolwent pl
dc.subject skutki bezrobocia pl
dc.subject przeciwdziałanie bezrobociu pl
dc.subject szkolenia zawodowe pl
dc.subject pożyczki dla bezrobotnych pl
dc.subject Powiatowy Urząd Pracy pl
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject aktywność zawodowa pl
dc.title Formy przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info