Funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazur, Zbigniew
dc.contributor.author Prus, Radosław
dc.date.accessioned 2014-01-07T08:53:25Z
dc.date.available 2014-01-07T08:53:25Z
dc.date.issued 2012-11-16 18:33:03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3437
dc.description.abstract Otwarte Fundusze Emerytalne rozpoczęły swoją działalność w 1999 roku, w wyniku reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych. Obecnie na polskim rynku działa 14 funduszy emerytalnych, które rywalizują między sobą o powierzane im środki. Fundusze emerytalne działają na rynku kapitałowym, na którym lokują powierzone im aktywa w różnego rodzaju papiery wartościowe. Głównym celem pracy jest wyjaśnienie zasad funkcjonowania funduszy emerytalnych na polskim rynku kapitałowym, tak aby potencjalny ich uczestnik wiedział na czym polega zbiorowe inwestowanie i mógł świadomie podjąć wybór najlepszego dla siebie funduszu emerytalnego, który w najbardziej umiejętny i efektywny sposób będzie pomnażał wpłacane składki. Celem pracy jest również porównanie i ocena efektywności inwestowania funduszy emerytalnych, biorąc pod uwagę możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu oraz ryzyko jakie się z nią łączy. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawiono reformę systemu emerytalnego z 1999 roku oraz genezę Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Polsce i na świecie. W drugim rozdziale zostały przedstawione formalno – prawne podstawy działalności funduszy emerytalnych, wraz z opisem rynku finansowego, na którym OFE działają. Ostatni, trzeci rozdział przedstawia rozwój OFE w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na strukturę inwestowania na przestrzeni lat oraz osiągane wyniki przez Fundusze. Z analizy wyników Funduszy Emerytalnych trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski, który z funduszy najbardziej efektywnie alokuje środki powierzone przez ich uczestników. Wybór najlepszego funduszu zależy od ryzyka jakie jesteśmy skłonni zaakceptować. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ubezpieczenia społeczne pl
dc.subject system emerytalny pl
dc.subject fundusze emerytalne pl
dc.subject prawo pl
dc.subject Polska pl
dc.subject system ubezpieczeń społecznych pl
dc.title Funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce pl
dc.title.alternative Functioning of Open Pension Funds in Poland pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-04T14:23:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info