Patologie planowania przestrzennego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skrzyński, Tomasz
dc.contributor.author Kocoń-Ruchała, Grażyna
dc.date.accessioned 2014-01-07T08:57:01Z
dc.date.available 2014-01-07T08:57:01Z
dc.date.issued 2013-09-29 19:58:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3438
dc.description.abstract Celem pracy jest ukazanie całokształtu zagadnień związanych z problemami planowania przestrzennego ze szczególnym zwróceniem uwagi na skutki błędnych decyzji planistycznych. W opracowaniu przedstawiono analizę najczęściej występujących błędów w polityce, planowaniu i gospodarce przestrzennej. Praca zawiera cztery rozdziały. W układzie chronologicznym odpowiada to poszczególnym etapom procesu działań planistycznych (za wyjątkiem rozdziału pierwszego, który ma za zadanie nakreślić m.in. historyczne ramy kształtowania się układów przestrzennych i procedur planistycznych). W procesie tym w pierwszej kolejności podejmowanie są decyzje (inspirowane wieloma różnymi czynnikami) o przeznaczeniu konkretnego terenu na określony cel. Etap ten określany jest mianem polityki przestrzennej. Następnie podjęte decyzje zapisane zostają w postaci dokumentu planistycznego tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, następuje wówczas planowanie przestrzenne. Potem ustalenia tego dokumentu zostają wprowadzenie w życie i jest to ostatni etap procesu planistycznego (zagospodarowanie przestrzenne). W etapie tym najbardziej widoczne są błędy popełnione na dwóch pierwszych etapach. Z tego względu rozdział czwarty dotyczący gospodarki przestrzennej jest najbardziej rozbudowany. Analizie poddano kilka najczęściej powtarzających się nieprawidłowości procesu planistycznego. Literaturę przedmiotu stanowiły głównie publikacje naukowców i praktyków urbanistów. Opracowanie zostało wzbogacone licznymi przykładami z doświadczeń zawodowych autorki. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject planowanie przestrzenne pl
dc.subject urbanistyka pl
dc.subject polityka przestrzenna pl
dc.subject zagospodarowanie przestrzenne pl
dc.subject problemy planowania przestrzennego pl
dc.title Patologie planowania przestrzennego pl
dc.title.alternative Pathologies spatial planning pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-04T14:23:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info