Analiza i ocena wybranych kampanii społecznych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paliwoda-Matiolańska, Adriana
dc.contributor.author Ziółko, Justyna
dc.date.accessioned 2014-01-07T09:15:07Z
dc.date.available 2014-01-07T09:15:07Z
dc.date.issued 2012-11-14 00:44:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3441
dc.description.abstract Praca zawiera zagadnienia teoretyczne związane z pojęciem marketingu społecznego, komunikacji marketingowej oraz kampanii społecznej, która jest jednym z najważniejszych narzędzi marketingu społecznego a jej zadaniem jest zmiana zachowań i postaw społecznych. Opisano i przedstawiono klasyfikację kampanii społecznych oraz charakterystykę trzech kampanii, na których oparte zostały badania. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem indywidualnego wywiadu pogłębionego. Celem badań było uzyskanie informacji i ocena świadomości badanych dotycząca znajomości pojęcia jakim jest kampania społeczna oraz uzyskanie opinii na temat trzech wybranych kampanii społecznych. pl
dc.description.abstract Master thesis includes theoretical issues related to the concept of social marketing, marketing communications and social campaign. It deals with one of the most important tools of social marketing which main aim is modification of social behavior and attitudes. The researches have been based on described and presented classification of social campaigns, as well as characteristics of three given campaigns. They were performed using an individual, in- depth interview. The main goal was to obtain information and evaluation of respondents’ awareness relating to the knowledge of a social campaign and obtainment the opinion about three chosen social campaigns. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing społeczny pl
dc.subject kampania społeczna pl
dc.subject komunikacja marketingowa pl
dc.subject indywidualny wywiad pogłębiony pl
dc.subject social marketing pl
dc.subject social campaign pl
dc.subject marketing communication pl
dc.subject individual in-depth interview pl
dc.title Analiza i ocena wybranych kampanii społecznych pl
dc.title.alternative Analysis and evaluation of the selected social campaigns pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-07T08:55:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info