Gmina jako kreator przedsiębiorczości na swoim terenie na przykładzie gminy Nawojowa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Mirek, Anna
dc.date.accessioned 2014-01-07T10:50:57Z
dc.date.available 2014-01-07T10:50:57Z
dc.date.issued 2012-11-27 01:33:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3449
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak gmina może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości, jak może właściwie zorganizować własną działalność i w jaki sposób może wykonywać swoje zadania, aby stwarzać korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej. Służą temu odpowiednie instrumenty, których zastosowanie omówiono i przeanalizowano w pracy. Za przykład obrana została jedna z gmin powiatu nowosądeckiego – Nawojowa. W pracy posłużono się metodą analizy danych zastanych. pl
dc.description.abstract Purpose of this paper is to show how community can contribute to the development of entrepreneurship, as it can actually organize their own business and how it can do its job, to create favorable conditions for the development of business and the local economy. Serve the appropriate instruments whose use is discussed and analyzed in the work. Was chosen as an example of one of the municipalities of the district nowosądecki - Nawojowa. The study method was used desk research. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza danych zastanych pl
dc.subject wspieranie pl
dc.subject przedsiębiorczość pl
dc.subject instrumenty pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject desk research pl
dc.subject to support entrepreneurship pl
dc.subject instruments pl
dc.subject development pl
dc.title Gmina jako kreator przedsiębiorczości na swoim terenie na przykładzie gminy Nawojowa pl
dc.title.alternative Municipality as a creator of entrepreneurship in your area, illustrated by the municipality Nawojowa pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-07T10:40:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info