Unia Europejska i wprowadzanie nowych standardów ekologicznych (Polska)

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Čonka, Vasil'
dc.date.accessioned 2014-01-07T12:46:05Z
dc.date.available 2014-01-07T12:46:05Z
dc.date.issued 2012-10-30 06:38:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3467
dc.description.abstract Zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie są głównymi problemami rządów na całym świecie. Wyzwaniem jest ochrona środowiska w taki sposób, aby wykorzystać jej zasoby, używając odnawialnych źródeł energii. Praca ilustruje jak świat, a głównie Europa, jest uzależniony od paliw kopalnianych i jakie są ich zagrożenia. Pokazuje także jakie są alternatywne źródła energii i w jaki sposób mogą być wykorzystane. Praca opiera się głównie na unijnych prawach ochrony środowiska, polityki ekologicznej oraz różnych dokumentach wydanych przez Komisję Europejską dotyczących regulacji prawnych we wszystkich krajach Wspólnoty. pl
dc.description.abstract Climate change and global warming are the major problems of the governments all around the world. Main challenge is to protect the environment in such a way to exploit its resources by using renewable energy sources. This thesis illustrates the world, mainly Europe and its dependence on fossil fuels and risks connected with this issue. Crucial points are to show what are the alternative sources of energy and its usage. Information combined in this thesis is based mainly on EU environmental laws, environmental policy and various documents issued issued by European Commission connected with legal regulations in all the countries of European Comunity. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject ekologia pl
dc.subject polityka ekologiczna UE pl
dc.subject Polska pl
dc.subject ustawodawstwo ekologiczne UE pl
dc.title Unia Europejska i wprowadzanie nowych standardów ekologicznych (Polska) pl
dc.title.alternative European Union and introduction of newest ecological standards (Poland) pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-07T12:09:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info