Motywy podejmowania studiów niestacjonarnych na kierunku politologia na przykładzie WSB-NLU w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Kamińska, Jolanta
dc.date.accessioned 2014-01-07T14:47:04Z
dc.date.available 2014-01-07T14:47:04Z
dc.date.issued 2012-12-06 20:17:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3477
dc.description.abstract Gospodarkę współczesną charakteryzuje rosnące znaczenie zasobów ludzkich i innowacyjności. Wykształcenie jest zatem elementem kluczowym dla wszystkich aktywnych już zawodowo i wchodzących w dorosłość obywateli. Coraz częściej podejmują oni decyzję o kontynuacji nauki na uczelniach wyższych. W obszarze badań naukowych znalazły się motywy podejmowania studiów na kierunku politologia i ich związek z wiekiem, środowiskiem społecznym oraz sytuacją socjalną. Rezultatem badań jest hierarchia deklarowanych motywów podjęcia studiów wyższych. Struktura procesów motywacyjnych wykazuje tendencję do zwiększenia istotności czynników materialnych, a także okazjonalnych i hedonistycznych, przy równoczesnej utracie znaczenia przez czynniki motywujące o charakterze samorealizującym i poznawczym. pl
dc.description.abstract Modern economy is characterized by the increasing importance of human resources and innovation. Education is therefore a key element for all active longer working and falling in adulthood citizens. Increasingly, they make the decision to continue their education at universities. In the area of research themes were taking a degree in political science and their relationship with age, social environment and social situation. The result is a hierarchy of tests declared motives to higher education. The structure of motivational processes tend to increase the relevance of the material factors, as well as occasional and hedonistic, with simultaneous loss of importance of the motivating factors for pursuing a just and cognitive. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject edukacja pl
dc.subject jakość pl
dc.subject kształcenie pl
dc.subject motyw pl
dc.subject środowisko pl
dc.subject uczelnia wyższa pl
dc.subject education pl
dc.subject quality education pl
dc.subject theme pl
dc.subject environment pl
dc.subject university pl
dc.title Motywy podejmowania studiów niestacjonarnych na kierunku politologia na przykładzie WSB-NLU w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Motivation for undertaking part-time studies on the example of political science program at WSB-NLU in Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-07T12:55:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info