Zarządzanie jakością w jednostce samorządu terytorialnego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Hotloś, Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-01-08T07:42:52Z
dc.date.available 2014-01-08T07:42:52Z
dc.date.issued 2012-10-19 09:21:00
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3504
dc.description.abstract Praca ma celu pokazać system zarządzania jakością jako narzędzie, które pomoże organizacji spełnić wymagania klienta a tym samym poszukać możliwości uzyskania jego satysfakcji. Urzędy administracji samorządowej działają w zmieniającym się otoczeniu, to też nie mogą funkcjonować jako instytucje biurokratyczne a muszą być elastyczne i muszą dostosowywać się do nowych warunków. Urząd nie może kierować się tylko przepisami i regulaminami ale swoją misją i interesem mieszkańca. Instytucja samorządowa musi traktować mieszkańca jako klienta, któremu daje się możliwość zaspokojenia jego potrzeb poprzez dostarczenie dóbr czy usług o oczekiwanej jakości. pl
dc.description.abstract Work is to show the quality management system as a tool to help organizations meet the requirements of the customer and thus look for opportunities to get his satisfaction. Local government offices operate in a changing environment, it also can not function as a bureaucratic institutions must be flexible and must adapt to the new conditions. Authority can not only follow the rules and regulations but its mission and interest capita. Local government institution must treat the resident as a customer, which gives you the opportunity to meet their needs through the provision of goods or services of the desired quality. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject administracja samorządowa pl
dc.subject urząd pl
dc.subject akty prawne pl
dc.subject klient pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.title Zarządzanie jakością w jednostce samorządu terytorialnego pl
dc.title.alternative Quality Management in Self Government Institution pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-07T17:07:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info