Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów na przykładzie grupy zawodowej nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojnarowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Obrzut Magdalena
dc.date.accessioned 2014-01-08T08:47:33Z
dc.date.available 2014-01-08T08:47:33Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3516
dc.description.abstract Dobre stosunki międzyludzkie panujące w każdej szkole są podstawą dobrej pracy, przyjaznej atmosfery i osiągania sukcesów zawodowych uczniów i nauczycieli. Ponieważ jednak szkoła, jak każdy inny zakład pracy nie jest wolny od sytuacji konfliktowych, należy uczynić w niej wszystko, aby rozwiązywać je szybko, skutecznie i najlepiej drogą negocjacji. Szkoła może być „zgorszeniem” dla uczniów i środowiska, dlatego umiejętność rozwiązywania konfliktów odgrywa tam decydującą rolę zwłaszcza w procesie wychowawczym. Do konfliktów może dochodzić zarówno wśród grona pedagogicznego, uczniów, jak również ich rodziców. Nad prawidłowym rozwiązywaniem konfliktów musi czuwać przede wszystkim dyrektor szkoły, przy współudziale zainteresowanych osób. Autorka w niniejszej pracy starała się wykazać, że dzięki właściwie prowadzonym negocjacjom w środowisku szkolnym, wspólnie wypracowanym tam dokumentom i przepisom regulującym życie szkoły, szkoła może być przyjazna dziecku, do której będzie uczęszczało z radością, grono pedagogiczne będzie osiągało sukcesy osobiste i zawodowe, rodzice będą chętnie ze szkołą współpracować. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie placówką oświatową pl
dc.subject konflikty pl
dc.subject kierowanie konfliktem pl
dc.subject zachowania ludzi w sytuacji konfliktu pl
dc.subject negocjacje pl
dc.subject negocjator pl
dc.subject mediacje pl
dc.title Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów na przykładzie grupy zawodowej nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojnarowej pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info