Ocena systemu obsługi klienta w dziale logistycznym w Firmie BRUK-BET

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Wojcieszek, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-01-08T10:03:06Z
dc.date.available 2014-01-08T10:03:06Z
dc.date.issued 2012-10-16 13:07:28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3526
dc.description.abstract Ogromna różnorodność produktów oferowanych na światowych rynkach, w tym także w Polsce, stymuluje w sposób naturalny wzrost oczekiwań klientów, i to nie tylko cenowych, ale przede wszystkim jakościowych. Rynek producenta ustąpił miejsca rynkowi konsumenta. O sukcesie organizacji decydują klienci, wiec ważne jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu zrozumienie aktualnych i przyszłych oczekiwań i potrzeb klientów oraz nadążanie za coraz to nowszymi wymaganiami z ich strony. Ustalenie prawidłowego poziomu logistycznej obsługi klienta jest jedną z najważniejszych decyzji strategicznych przedsiębiorstwa. Poziom ten jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na przychody i koszty, a więc zyski. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę obsługi klienta w dziale logistycznym na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowego. pl
dc.description.abstract A huge variety of products offered in global markets, including also Poland, stimulates a natural increase in customer expectations, not only in prices, but also in quality. The producer market gave up its place to the consumer market. Customers determine the success of the organization. Therefore, it is important to make efforts to understand the current and future needs and expectations of customers as well as to follow and meet theirs newer requirements. One of the most important strategic decision of the company is to determining the correct level of logistics customer service. This level is an important factor affecting revenues and costs – profits. In this project, the customer service in the logistics department on the basic of production and commercial enterprise has been presented. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject obsługa klienta pl
dc.subject klient pl
dc.subject logistyka pl
dc.subject faza przedtransakcyjna pl
dc.subject faza transakcyjna pl
dc.subject faza potransakcyjna pl
dc.subject elementy obsługi klienta pl
dc.subject mierniki obsługi klienta pl
dc.subject czas pl
dc.subject niezawodność pl
dc.subject komunikacja pl
dc.subject wygoda pl
dc.subject customer service pl
dc.subject customer pl
dc.subject logistics pl
dc.subject pre-trade phase pl
dc.subject the phase of the transaction pl
dc.subject Post-trade phase pl
dc.subject elements of customer service pl
dc.subject customer service measures pl
dc.subject time pl
dc.subject reliability pl
dc.subject communication pl
dc.subject convenience pl
dc.title Ocena systemu obsługi klienta w dziale logistycznym w Firmie BRUK-BET pl
dc.title.alternative Estimation of customer service system in logistic department of BRUK-BET company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-08T09:02:09Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info