Emigracje zarobkowe Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej - skala, struktura, kierunki i konsekwencje migracji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Koczwara, Łukasz
dc.date.accessioned 2014-01-08T10:36:54Z
dc.date.available 2014-01-08T10:36:54Z
dc.date.issued 2012-10-18 12:22:48
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3531
dc.description.abstract Główną hipotezą pracy jest założenie, że wstąpienie Polski do UE wpłynęło na strukturę, skalę i kierunki migracji zarobkowej Polaków oraz że migracja ta dla kraju pochodzenia (Polski) jest zjawiskiem korzystnym. Rozdział pierwszy poświęcony został wyjaśnieniu pojęcia globalizacji, jako zjawiska wieloaspektowego, potęgowanego przez mobilność siły roboczej (będącej jedną z podstawowych idei Unii Europejskiej i współczesnej myśli politycznej). Rozdział II traktuje o ruchach migracyjnych Polaków po roku 2004, ze szczególnym uwzględnieniem skali, kierunków i struktury migracji zarobkowej. Rozdział III skupia się na skutkach migracji zarobkowej, zarówno dla kraju pochodzenia (Polski), jak i dla krajów przyjmujących. Praca uwieńczona została podsumowaniem wniosków zawartych w rozdziałach, w którym podkreśliłem najważniejsze wnioski. Tworząc niniejszą pracę zastosowałem metodę krytycznej analizy i oceny materiałów źródłowych, w tym celu dokonując kwerendy piśmiennictwa z badanego zakresu, w tym literatury zwartej przedmiotu, artykułów naukowych, politologicznych oraz opracowań statystycznych. Materiały powyższe były pozyskiwane jako publikacje drukowane oraz dokumenty dostępne w sieci Internet. Podsumowując: wydaje się, że polskie społeczeństwo płaci za emigrację jego członków wyższą cenę niż rodzima gospodarka. W mojej ocenie będzie to jednak ulegało poprawie wraz z nabywaniem doświadczenia, poprawą warunków pracy i płacy w Polsce (skutkujących powrotem emigrantów) oraz większą świadomością zagrożeń płynących z kilkumiesięcznego (kilkuletniego) braku codziennej obecności partnera. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject Polska pl
dc.subject myśli polityczne pl
dc.subject emigracja zarobkowa pl
dc.subject emigracja pl
dc.subject migracja ludności pl
dc.subject migracja zarobkowa pl
dc.title Emigracje zarobkowe Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej - skala, struktura, kierunki i konsekwencje migracji pl
dc.title.alternative Emigration of Polish people for economic reasons after the accession to European Union - the scale, the structure, the directions and the consequences of the migration pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-08T10:01:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info