Finanse samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Nowy Sącz

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Kowalska Anna
dc.date.accessioned 2014-01-08T22:23:44Z
dc.date.available 2014-01-08T22:23:44Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3573
dc.description.abstract Reaktywowanie w 1990 roku samorządnych gmin było jedną z najważniejszych reform ustrojowych przeprowadzonych w Polsce po przełomie 1989 roku. Przeprowadzona reforma samorządowa wprowadziła w 1999 roku kolejne szczeble samorządu terytorialnego tj. powiat i województwo. Powstaniu w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gmin towarzyszyły odpowiednie uregulowania ich spraw finansowych. Budowa nowego modelu organizacji terytorialnej państwa wymagała przekazania nowym jednostkom samorządu terytorialnego odpowiednich środków finansowych adekwatnych do realizowanych przez nie zadań. Celem pracy jest analiza modelu finansowania gminy ze szczególnym ukazaniem dochodów własnych jako źródeł finansowania wydatków gminy, na kształtowanie których mają wpływ działania władz lokalnych. Ponadto analiza obejmuje zewnętrzne źródła zasilania finansowego gminy. Przedstawiono także nowe źródła dochodów pochodzące z funduszy unijnych. Zwrócono szczególną uwagę na sposób kształtowania się dochodów własnych, które są miarą samodzielności i samowystarczalności finansowej gmin. Przedstawiono wpływ zasilania finansowego z budżetu państwa w postaci subwencji i dotacji. Wskazano konsekwencje stosowania przez organy gminy uprawnień podatkowych w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych. Dokonano analizy wskaźnikowej gospodarki finansowej gminy w oparciu o niektóre wskaźniki zaczerpnięte z analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz przedstawiono wnioski dotyczące zmian istniejącego systemu finansów samorządowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject finanse publiczne pl
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject źródla dochodów w gminie pl
dc.subject podatek dochodowy od osób fizycznych pl
dc.subject polityka strukturalna pl
dc.subject integracja Polski z Unią Europejską pl
dc.subject analiza finansowa pl
dc.title Finanse samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info