Integracja projektu i jego procesów ze strategią organizacyjną na przykładzie firmy Transsystem S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Misiołek, Krzysztof
dc.contributor.author Solecka Anna
dc.date.accessioned 2014-01-08T22:37:13Z
dc.date.available 2014-01-08T22:37:13Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3577
dc.description.abstract W ciągu ostatnich lat, zarządzanie projektem (project management), stało się tematyką coraz częściej poruszaną przez managerów dużych renomowanych firm. Wiedza o zarządzaniu projektem jest wręcz niezbędna, aby sprawnie i skutecznie zarządzać firmą. Do niedawna projekty często przeprowadzały osoby przypadkowe. Dziś jednak poszukiwani są specjaliści wysokiej klasy Project Managerowie, którzy wykorzystują odpowiednie w danej sytuacji metody zarządzania projektem i w ten sposób przyczyniają się do osiągnięcia przez firmę sukcesu. Celem pracy jest zbadanie roli jaką pełni integracja projektu i jego procesów ze strategią firmy. Jako metodę badawczą zastosowano analizę kryteriów postawionych w następujących hipotezach: projekt i jego procesy są zintegrowane ze strategią firmy jeżeli projekt spełnia podstawowe założenia – cechy strategii, oraz - projekt i jego procesy są zintegrowane ze strategią firmy, jeżeli przynoszą firmie realną korzyść i przyczyniają się do rozwoju organizacji. Przedstawiono ideę projektu i zarządzania projektami (project management). Wskazano potrzebę stosowania zarządzania projektami w dzisiejszych organizacjach, wyjaśniono, jakie kryteria należy spełnić, aby projekt odniósł sukces i przyczynił się do rozwoju organizacji oraz podkreślono rolę ludzi w projekcie. Opisano cykl życia projektu i jego procesów ze strategią firmy oraz proces przekształcenia firmy Transsystem S.A w firmę zorientowaną projektowo (Project Oriented Company). Dokonano analizy partnerskiego projektu realizowanego pomiędzy firmą Transsystem a firma oponiarską TC Dębica jako przykład powiązania strategii firmy z projektem i jego procesami. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie projektami pl
dc.subject strategia firmy pl
dc.subject projekt pl
dc.subject zarządzanie procesami pl
dc.subject firma zorientowana projektowo pl
dc.subject cykl życia projektu pl
dc.title Integracja projektu i jego procesów ze strategią organizacyjną na przykładzie firmy Transsystem S.A. pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info