Badanie zgodności kierunków rozwoju bankowości elektronicznej z oczekiwaniami przedsiębiorstw i instytucji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Słomka Piotr
dc.date.accessioned 2014-01-08T22:52:36Z
dc.date.available 2014-01-08T22:52:36Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3580
dc.description.abstract Coraz większa dostępność nowoczesnych technologii informatycznych, rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz Internetu ma wpływ zarówno na jednostki jak i na całe społeczności. Efektem rewolucji technologicznej są spektakularne zmiany, w wyniku których społeczeństwa ewoluują w stronę społeczności otwartych, opartych na wymianie informacji. Największe i najszybsze zmiany zaobserwować możemy w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji. Bankowość jest sektorem, w którym ww. zmiany są szczególnie łatwo dostrzegalne. Celem pracy jest badanie zgodności kierunków rozwoju bankowości elektronicznej z oczekiwaniami przedsiębiorstw i instytucji. Jako metodę badawczą obrano kwestionariusz. Opisano istotę bankowości elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla klientów korporacyjnych. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące badań marketingowych, przedstawiono ING Bank Śląski SA w Katowicach, jego obecną ofertę bankowości elektronicznej oraz planowane zmiany. Dokonano analizy oczekiwań klientów korporacyjnych w kontekście kierunku rozwoju obranym przez banki. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject bankowość pl
dc.subject bankowość elektroniczna pl
dc.subject klient korporacyjny pl
dc.subject PC-banking pl
dc.subject e-banking pl
dc.subject CRM pl
dc.title Badanie zgodności kierunków rozwoju bankowości elektronicznej z oczekiwaniami przedsiębiorstw i instytucji pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info