Analiza i ocena efektywności działań marketingowych na przykładzie Wawel S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlipała, Paweł
dc.contributor.author Orleański, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-01-09T10:11:42Z
dc.date.available 2014-01-09T10:11:42Z
dc.date.issued 2012-09-30 17:52:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3625
dc.description.abstract Marketing od bardzo dawna postrzegany jest jako dyscyplina o charakterze jakościowym i jako tzw. dyscyplina „miękka.” Efektem tego jest, że funkcja marketingu traci uznanie i swoją pozycję na korzyść innych funkcji w przedsiębiorstwach np. finansów i rachunkowości. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, kiedy na rynku panuje „kryzys” lub firma ma problemy, a jej wartość spada. W związku z powyższym, wielu znamienitych osobistości związanych z marketingiem postanowiło znaleźć rozwiązanie i wyjście z tej trudnej sytuacji. Podjęto próbę znalezienia sposobu, aby marketing mógł udowadniać swoją przydatność i być policzalny zarówno w aspekcie strategicznym jak i operacyjnym. Efektem tego są teorie dotyczące wskaźników i metod, które sprawiają, że marketing jest mierzalny i dzięki czemu może zostać poddany ocenie. Celem niniejszej pracy jest próba wykorzystania metody Strategicznej Karty Wyników jako narzędzia pomiaru efektywności działań marketingowych przedsiębiorstwa WAWEL S.A. i sprawdzenie czy na tej podstawie uda się uzyskać odpowiedzi : czy działania są efektywne i czy informacje uzyskane w ten sposób obrazują efektywność w aspekcie strategicznym i operacyjnym? Wyniki analizy pokazują, że stosowanie wskaźników wykorzystywanych w koncepcji Strategicznej Karty Wyników i na przykładzie firmy z branży FMCG umożliwiają ocenę sprawności działań, jednak bardziej wyniki charakteryzują efektywność w aspekcie strategicznym. Do pełnej oceny efektywności działań marketingowych wymaga się również jej oceny w aspekcie operacyjnym. pl
dc.description.abstract Marketing has been long seen as qualitative discipline following a rather soft approach. This, in many circumstances, resulted in a loss of marketing’s credibility against other more quantitative managerial disciplines such finance or accounting. The problem of efficiency is particularly important at a time when the market is in "crisis" or the company has financial difficulties or its value rapidly decreases. Accordingly, numerous marketing practitioners and scholars during the past two decades have developed ways to prove that marketing can indeed be quantifiable in strategic as well operational aspect. This results in theories of indicators and methods that make marketing is measurable and so it can be evaluated. The purpose of this paper is to use Scorecard method as a tool for measuring the effectiveness of marketing activities of WAWEL SA and see if on this basis will be answered: whether the actions are effective or not, and whether the information obtained in this way reflect the efficiency in terms of strategic and operational? Results of the analysis show that the use of some of indicators used in the concept of the Balanced Scorecard and the example of companies in the FMCG sector it possible to assess the efficiency of operations, but more results are characterized in terms of strategic effectiveness. To fully assess the effectiveness of marketing activities are also required to assess it in terms of operating. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject skuteczność pl
dc.subject efektywność pl
dc.subject działania marketingowe pl
dc.subject strategiczna karta wyników pl
dc.subject wskaźniki marketingowe pl
dc.subject pomiar pl
dc.subject analiza i ocena pl
dc.subject WAWEL S.A. pl
dc.subject effectiveness pl
dc.subject efficiency pl
dc.subject marketing performance measurement pl
dc.subject Balanced Scorecard pl
dc.subject marketing activities pl
dc.title Analiza i ocena efektywności działań marketingowych na przykładzie Wawel S.A. pl
dc.title.alternative Analysis and evaluation of the effectiveness of marketing activties in Wawel S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-09T09:40:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info